Omiya(Saitama)

JR Tohoku Shinkansen for Sendai(Miyagi)/Shin-Aomori/Shin-Hakodate-Hokuto

opposite direction Opposite Direction
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  6

 • 29
  Yamabiko
  Yamabiko 51
  Morioka
  37
  Tsubasa
  Tsubasa 121
  Shinjo
  45
  Yamabiko
  Yamabiko 201
  Sendai(Miyagi)
  57
  Komachi
  Komachi 1
  Akita
  57
  Hayabusa
  Hayabusa 1
  Shin-Hakodate-Hokuto
 • 7

 • 05
  Yamabiko
  Yamabiko 203
  Sendai(Miyagi)
  37
  Yamabiko
  Yamabiko 123
  Sendai(Miyagi)
  37
  Tsubasa
  Tsubasa 123
  Shinjo
  41
  Hayabusa
  Hayabusa 101
  Morioka
  57
  Hayabusa
  Hayabusa 5
  Shin-Aomori
  57
  Komachi
  Komachi 5
  Akita
 • 8

 • 05
  Yamabiko
  Yamabiko 125
  Sendai(Miyagi)
  09
  Yamabiko
  Yamabiko 205
  Sendai(Miyagi)
  21
  Hayabusa
  Hayabusa 103
  Morioka
  33
  Yamabiko
  Yamabiko 127
  Sendai(Miyagi)
  33
  Tsubasa
  Tsubasa 127
  Yamagata
  43
  Hayabusa
  Hayabusa 7
  Shin-Hakodate-Hokuto
  53
  Nasuno
  Nasuno 253
  Koriyama(Fukushima)
 • 9

 • 13
  Yamabiko
  Yamabiko 53
  Morioka
  21
  Tsubasa
  Tsubasa 129
  Yamagata
  32
  Hayabusa
  Hayabusa 11
  Shin-Aomori
  32
  Komachi
  Komachi 11
  Akita
  41
  Nasuno
  Nasuno 255
  Koriyama(Fukushima)
  47
  Yamabiko
  Yamabiko 131
  Sendai(Miyagi)
  47
  Tsubasa
  Tsubasa 131
  Shinjo
  59
  Hayabusa
  Hayabusa 13
  Shin-Hakodate-Hokuto
 • 10

 • 05
  Yamabiko
  Yamabiko 55
  Morioka
  25
  Yamabiko
  Yamabiko 133
  Sendai(Miyagi)
  25
  Tsubasa
  Tsubasa 133
  Shinjo
  29
  Hayabusa
  Hayabusa 15
  Sendai(Miyagi)
  37
  Yamabiko
  Yamabiko 207
  Sendai(Miyagi)
  45
  Hayabusa
  Hayabusa 17
  Shin-Aomori
  45
  Komachi
  Komachi 17
  Akita
 • 11

 • 01
  Yamabiko
  Yamabiko 57
  Morioka
  09
  Hayabusa
  Hayabusa 19
  Shin-Hakodate-Hokuto
  25
  Tsubasa
  Tsubasa 135
  Yamagata
  33
  Nasuno
  Nasuno 257
  Koriyama(Fukushima)
  45
  Komachi
  Komachi 21
  Akita
  45
  Hayabusa
  Hayabusa 21
  Shin-Aomori
 • 12

 • 01
  Yamabiko
  Yamabiko 59
  Morioka
  25
  Tsubasa
  Tsubasa 137
  Shinjo
  37
  Yamabiko
  Yamabiko 209
  Sendai(Miyagi)
  45
  Komachi
  Komachi 23
  Akita
  45
  Hayabusa
  Hayabusa 23
  Shin-Hakodate-Hokuto
 • 13

 • 01
  Yamabiko
  Yamabiko 61
  Morioka
  25
  Tsubasa
  Tsubasa 139
  Yamagata
  37
  Nasuno
  Nasuno 259
  Koriyama(Fukushima)
  45
  Komachi
  Komachi 25
  Akita
  45
  Hayabusa
  Hayabusa 25
  Shin-Hakodate-Hokuto
 • 14

 • 01
  Yamabiko
  Yamabiko 63
  Morioka
  25
  Tsubasa
  Tsubasa 141
  Shinjo
  37
  Yamabiko
  Yamabiko 211
  Sendai(Miyagi)
  45
  Komachi
  Komachi 27
  Akita
  45
  Hayabusa
  Hayabusa 27
  Shin-Hakodate-Hokuto
 • 15

 • 01
  Yamabiko
  Yamabiko 65
  Morioka
  25
  Tsubasa
  Tsubasa 143
  Yamagata
  37
  Nasuno
  Nasuno 261
  Koriyama(Fukushima)
  45
  Komachi
  Komachi 31
  Akita
  45
  Hayabusa
  Hayabusa 31
  Shin-Hakodate-Hokuto
 • 16

 • 01
  Yamabiko
  Yamabiko 67
  Morioka
  25
  Yamabiko
  Yamabiko 145
  Sendai(Miyagi)
  25
  Tsubasa
  Tsubasa 145
  Shinjo
  37
  Yamabiko
  Yamabiko 69
  Morioka
  45
  Hayabusa
  Hayabusa 35
  Shin-Aomori
  45
  Komachi
  Komachi 35
  Akita
 • 17

 • 01
  Yamabiko
  Yamabiko 147
  Sendai(Miyagi)
  25
  Yamabiko
  Yamabiko 149
  Sendai(Miyagi)
  25
  Tsubasa
  Tsubasa 149
  Yamagata
  41
  Nasuno
  Nasuno 263
  Nasushiobara
  45
  Komachi
  Komachi 39
  Akita
  45
  Hayabusa
  Hayabusa 39
  Shin-Hakodate-Hokuto
  53
  Yamabiko
  Yamabiko 151
  Sendai(Miyagi)
 • 18

 • 01
  Yamabiko
  Yamabiko 215
  Sendai(Miyagi)
  21
  Hayabusa
  Hayabusa 107
  Morioka
  25
  Tsubasa
  Tsubasa 153
  Yamagata
  33
  Nasuno
  Nasuno 265
  Nasushiobara
  45
  Hayabusa
  Hayabusa 41
  Shin-Aomori
  45
  Komachi
  Komachi 41
  Akita
  53
  Yamabiko
  Yamabiko 71
  Morioka
 • 19

 • 01
  Yamabiko
  Yamabiko 217
  Sendai(Miyagi)
  25
  Nasuno
  Nasuno 267
  Nasushiobara
  41
  Yamabiko
  Yamabiko 157
  Sendai(Miyagi)
  41
  Tsubasa
  Tsubasa 157
  Shinjo
  45
  Hayabusa
  Hayabusa 43
  Shin-Hakodate-Hokuto
  45
  Komachi
  Komachi 43
  Akita
  53
  Yamabiko
  Yamabiko 219
  Sendai(Miyagi)
 • 20

 • 05
  Hayabusa
  Hayabusa 111
  Morioka
  25
  Nasuno
  Nasuno 269
  Nasushiobara
  41
  Hayabusa
  Hayabusa 45
  Shin-Aomori
  41
  Komachi
  Komachi 45
  Akita
  45
  Yamabiko
  Yamabiko 73
  Morioka
  53
  Nasuno
  Nasuno 271
  Nasushiobara
 • 21

 • 09
  Tsubasa
  Tsubasa 159
  Yamagata
  21
  Yamabiko
  Yamabiko 221
  Sendai(Miyagi)
  49
  Nasuno
  Nasuno 275
  Nasushiobara
  59
  Hayabusa
  Hayabusa 47
  Sendai(Miyagi)
 • 22

 • 09
  Yamabiko
  Yamabiko 223
  Sendai(Miyagi)
  25
  Nasuno
  Nasuno 277
  Nasushiobara
  41
  Nasuno
  Nasuno 279
  Nasushiobara
 • 23

 • 10
  Nasuno
  Nasuno 281
  Nasushiobara