Akabane

Jujo(Tokyo)
Kita-Akabane

JR Saikyo Line for Omiya(Saitama)/Kawagoe

Filter Trains :  All Local Rapid
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 10
  Local
  JR Saikyo Line
  Kawagoe
  Platform: 8
  22
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  38
  Local
  JR Saikyo Line
  Kawagoe
  Platform: 8
  49
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 6

 • 01
  Local
  JR Saikyo Line
  Kawagoe
  Platform: 8
  12
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  25
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  30
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  41
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  47
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  52
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 7

 • 01
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  07
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  12
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  21
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  27
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  31
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  38
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  41
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  47
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  51
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  56
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 8

 • 02
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  08
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  11
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  16
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  21
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  27
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  31
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  36
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  41
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  47
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  53
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 9

 • 01
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  08
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  13
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  21
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  28
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  33
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  42
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  48
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  53
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 10

 • 02
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  08
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  13
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  21
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  28
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  33
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  41
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  48
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  53
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 11

 • 02
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  08
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  13
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  21
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  28
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  33
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  41
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  48
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  53
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 12

 • 01
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  08
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  13
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  21
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  28
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  33
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  41
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  48
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  53
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 13

 • 01
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  08
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  13
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  21
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  28
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  33
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  41
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  48
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  53
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 14

 • 01
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  08
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  13
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  21
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  28
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  33
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  41
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  48
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  53
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 15

 • 01
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  08
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  13
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  21
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  28
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  33
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  41
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  48
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  53
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 16

 • 01
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  09
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  13
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  21
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  28
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  33
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  41
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  48
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  53
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 17

 • 01
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  08
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  13
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  21
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  28
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  33
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  41
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  48
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  53
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 18

 • 01
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  08
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  12
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  16
  Local
  JR Saikyo Line
  Kawagoe
  Platform: 8
  21
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  28
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  34
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  41
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  48
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  52
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  56
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 19

 • 01
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  08
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  13
  Local
  JR Saikyo Line
  Kawagoe
  Platform: 8
  21
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  28
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  33
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  41
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  48
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  53
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 20

 • 01
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  08
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  13
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  21
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  28
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  33
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  41
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  49
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  52
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  58
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 21

 • 02
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  08
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  13
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  21
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  28
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  33
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  41
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  48
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  53
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 22

 • 01
  Local
  JR Saikyo Line
  Musashi-Urawa
  Platform: 8
  08
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  11
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  19
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  28
  Rapid
  JR Saikyo Line Rapid
  Kawagoe
  Platform: 8
  31
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  42
  Local
  JR Saikyo Line
  Kawagoe
  Platform: 8
  55
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 23

 • 08
  Local
  JR Saikyo Line
  Kawagoe
  Platform: 8
  20
  Local
  JR Saikyo Line
  Kawagoe
  Platform: 8
  30
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
  43
  Local
  JR Saikyo Line
  Kawagoe
  Platform: 8
  52
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
 • 0

 • 01
  Local
  JR Saikyo Line
  Kawagoe
  Platform: 8
  13
  Local
  JR Saikyo Line
  Omiya(Saitama)
  Platform: 8
The timetable reflects the latest data received from Kotsu Shimbun as of 2022-12-10. A timetable revision will be implemented throughout Japan on Saturday, March 16, 2024. Please note that timetables are subject to change.
close

Was the information on this site useful?

bad

Useless

normal

Insufficient content

good

Useful

Thank you for your response. We will continue to strive for improvement in quality.