Aoto

Ohanajaya
Keisei-Takasago

Keisei Main Line for Keisei-Funabashi/Narita Airport Terminal 1(Railroad)

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 21
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  30
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  42
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
 • 6

 • 02
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  23
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  50
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
 • 7

 • 01
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  20
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  23
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  33
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 111
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  41
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  43
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
 • 8

 • 05
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  10
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  27
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  31
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  35
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 117
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  49
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
 • 9

 • 06
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  11
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  29
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  34
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 123
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  49
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  56
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
 • 10

 • 10
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  14
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 127
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  30
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  53
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 131
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
 • 11

 • 10
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  50
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  53
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 137
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
 • 12

 • 19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  30
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  53
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 143
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
 • 13

 • 10
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  50
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  53
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 149
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
 • 14

 • 19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  30
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  53
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 155
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
 • 15

 • 10
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  50
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  53
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 161
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
 • 16

 • 19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  30
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
 • 17

 • 10
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  50
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
 • 18

 • 19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  30
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
 • 19

 • 09
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  10
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  50
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
 • 20

 • 10
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  21
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  30
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  57
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
 • 21

 • 00
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  05
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  17
  Paid Special Express
  Evening Liner 209
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
 • 22

 • 01
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3
  08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  16
  Paid Special Express
  Evening Liner 211
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
 • 23

 • 17
  Paid Special Express
  Evening Liner 213
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 4
The timetable reflects the latest data received from Kotsu Shimbun as of 2024-04-13. A timetable revision will be implemented throughout Japan on Saturday, March 16, 2024. Please note that timetables are subject to change.
close

Was the information on this site useful?

bad

Useless

normal

Insufficient content

good

Useful

Thank you for your response. We will continue to strive for improvement in quality.