Aoto

Keisei Main Line for Keisei-Funabashi/Narita Airport Terminal 1(Railroad)

opposite direction Opposite Direction
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 21
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  30
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  42
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
 • 6

 • 02
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  03
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  07
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  23
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  25
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  30
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  43
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  43
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  50
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  52
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
 • 7

 • 01
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  01
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  07
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  11
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
  20
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  23
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  25
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  27
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
  33
  Charged S-Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 11
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  36
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Owada
  36
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  41
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  41
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Inzai-makinohara
  43
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  50
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  51
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  56
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
 • 8

 • 01
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  05
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  05
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
  10
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  16
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  20
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  22
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
  24
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  27
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  31
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  31
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  35
  Charged S-Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 17
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  36
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  40
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  40
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  45
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  49
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  52
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
  56
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
 • 9

 • 03
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
  04
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  06
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  11
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  11
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  25
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  29
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  30
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  34
  Charged S-Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 23
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  38
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Keisei-Sakura
  41
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Inzai-makinohara
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
  45
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  49
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  51
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  56
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
  59
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
 • 10

 • 03
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  04
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  10
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  14
  Charged S-Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 27
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  20
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
  23
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  26
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  29
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Narita
  30
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  49
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  51
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Keisei-Takasago
  53
  Charged S-Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 31
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 11

 • 01
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  06
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  08
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Narita
  10
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  21
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  26
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  29
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  31
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Keisei-Takasago
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  41
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  48
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Narita
  50
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  53
  Charged S-Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 37
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 12

 • 01
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  06
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  09
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  11
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Keisei-Takasago
  19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  21
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  26
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  28
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Narita
  30
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  41
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  49
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  51
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Keisei-Takasago
  53
  Charged S-Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 43
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 13

 • 01
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  06
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  08
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Narita
  10
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  21
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  26
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  29
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  31
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Keisei-Takasago
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  41
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  48
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Narita
  50
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  53
  Charged S-Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 49
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 14

 • 01
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  06
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  09
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  11
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Keisei-Takasago
  19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  21
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  26
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  28
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Narita
  30
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  41
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  49
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  51
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Keisei-Takasago
  53
  Charged S-Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 55
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 15

 • 01
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  06
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  08
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Narita
  10
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  21
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  26
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  29
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  31
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Keisei-Takasago
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  41
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  48
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Narita
  50
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  53
  Charged S-Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 61
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 16

 • 01
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  06
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  09
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  11
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Keisei-Takasago
  19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  21
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  26
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  28
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Narita
  30
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  41
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  49
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  51
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Keisei-Takasago
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 17

 • 01
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  06
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  08
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Narita
  10
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  21
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  26
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  29
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  31
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Keisei-Takasago
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  41
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  48
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Narita
  50
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 18

 • 06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  06
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  10
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Shibayama-Chiyoda
  16
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  17
  Charged S-Express
  Evening Liner 201
  Keisei-Narita
  19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  26
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  30
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Narita
  30
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
  43
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  49
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Shibayama-Chiyoda
  51
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Keisei-Takasago
  53
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  57
  Charged S-Express
  Evening Liner 203
  Keisei-Narita
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Keisei-Narita
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
 • 19

 • 06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  06
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  09
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  10
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  19
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  25
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
  26
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  29
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Shibayama-Chiyoda
  31
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  36
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  37
  Charged S-Express
  Evening Liner 205
  Keisei-Narita
  39
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Keisei-Narita
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  49
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Narita
  50
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  59
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Keisei-Narita
 • 20

 • 06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  06
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  10
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  14
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  17
  Charged S-Express
  Evening Liner 207
  Keisei-Narita
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  21
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  22
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Shibayama-Chiyoda
  25
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  30
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  34
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  37
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Keisei-Narita
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  44
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  45
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  49
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Keisei-Narita
  49
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  54
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  57
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 21

 • 00
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  05
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  09
  Limited Express
  Keisei Main Line Limited Express
  Shibayama-Chiyoda
  13
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Owada
  14
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Inzai-makinohara
  17
  Charged S-Express
  Evening Liner 209
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  17
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Keisei-Sakura
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
  24
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  28
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Narita
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  34
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  40
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  49
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Shibayama-Chiyoda
  54
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
 • 22

 • 01
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  05
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
  06
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  14
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  16
  Charged S-Express
  Evening Liner 211
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  20
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  23
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
  26
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  26
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  31
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Inzai-makinohara
  33
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  40
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  43
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  43
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Keisei-Takasago
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  56
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
 • 23

 • 07
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  07
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  11
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  17
  Charged S-Express
  Evening Liner 213
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  17
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
  23
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  32
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  37
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
  38
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  43
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  47
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  56
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  56
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
 • 0

 • 08
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Imba-nihon-idai
  10
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  22
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  25
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
  36
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Keisei-Takasago
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago