Shin-osaka

JR San'yo Shinkansen for Hakata/Kagoshimachuo

Filter Trains :  All Mizuho Hikari Sakura Nozomi Kodama
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  Mizuho
  Mizuho 601
  Kagoshimachuo
 • 7

 • 23
  Mizuho
  Mizuho 603
  Kagoshimachuo
  50
  Mizuho
  Mizuho 605
  Kagoshimachuo
 • 8

 • 9

 • 54
  Mizuho
  Mizuho 607
  Kagoshimachuo
 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 54
  Mizuho
  Mizuho 609
  Kagoshimachuo
 • 16

 • 54
  Mizuho
  Mizuho 611
  Kagoshimachuo
 • 17

 • 18

 • 54
  Mizuho
  Mizuho 613
  Kagoshimachuo
 • 19

 • 54
  Mizuho
  Mizuho 615
  Kagoshimachuo
 • 20

 • 21