Shin-osaka

JR San'yo Shinkansen for Hakata/Kagoshimachuo

Filter Trains :  All Mizuho Hikari Sakura Kodama Nozomi
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  Mizuho
  Mizuho 601
  Kagoshimachuo
  06
  Hikari
  Hikari 591
  Hakata
  25
  Sakura
  Sakura 541
  Kagoshimachuo
  50
  Sakura
  Sakura 543
  Kagoshimachuo
  59
  Kodama
  Kodama 839
  Hiroshima
 • 7

 • 11
  Nozomi
  Nozomi 271
  Hakata
  35
  Hikari
  Hikari 531
  Hakata
  40
  Kodama
  Kodama 841
  Hakata
  50
  Mizuho
  Mizuho 605
  Kagoshimachuo
  56
  Nozomi
  Nozomi 273
  Hakata
 • 8

 • 04
  Sakura
  Sakura 545
  Kagoshimachuo
  15
  Hikari
  Hikari 533
  Hiroshima
  18
  Nozomi
  Nozomi 99
  Hakata
  24
  Nozomi
  Nozomi 1
  Hakata
  41
  Nozomi
  Nozomi 3
  Hakata
  44
  Hikari
  Hikari 535
  Okayama
  53
  Sakura
  Sakura 547
  Kagoshimachuo
 • 9

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 5
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 7
  Hakata
  20
  Sakura
  Sakura 549
  Kagoshimachuo
  32
  Kodama
  Kodama 845
  Hakata
  41
  Nozomi
  Nozomi 9
  Hakata
  54
  Mizuho
  Mizuho 607
  Kagoshimachuo
 • 10

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 11
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 13
  Hakata
  20
  Sakura
  Sakura 551
  Kagoshimachuo
  32
  Nozomi
  Nozomi 61
  Hiroshima
  37
  Kodama
  Kodama 847
  Hakata
  41
  Nozomi
  Nozomi 15
  Hakata
  59
  Hikari
  Hikari 503
  Okayama
 • 11

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 17
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 63
  Hiroshima
  20
  Sakura
  Sakura 553
  Kagoshimachuo
  37
  Kodama
  Kodama 849
  Hakata
  41
  Nozomi
  Nozomi 19
  Hakata
  59
  Hikari
  Hikari 505
  Okayama
 • 12

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 21
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 65
  Hiroshima
  20
  Sakura
  Sakura 555
  Kagoshimachuo
  41
  Nozomi
  Nozomi 23
  Hakata
  59
  Hikari
  Hikari 507
  Okayama
 • 13

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 25
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 67
  Hiroshima
  23
  Sakura
  Sakura 557
  Kagoshimachuo
  41
  Nozomi
  Nozomi 27
  Hakata
  59
  Hikari
  Hikari 509
  Okayama
 • 14

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 29
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 69
  Hiroshima
  23
  Sakura
  Sakura 559
  Kagoshimachuo
  41
  Nozomi
  Nozomi 31
  Hakata
  59
  Hikari
  Hikari 511
  Okayama
 • 15

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 33
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 71
  Hiroshima
  23
  Sakura
  Sakura 561
  Kagoshimachuo
  41
  Nozomi
  Nozomi 35
  Hakata
  59
  Hikari
  Hikari 513
  Okayama
 • 16

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 37
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 73
  Hiroshima
  23
  Sakura
  Sakura 563
  Kagoshimachuo
  41
  Nozomi
  Nozomi 39
  Hakata
  59
  Hikari
  Hikari 515
  Okayama
 • 17

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 41
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 75
  Hiroshima
  20
  Sakura
  Sakura 565
  Kagoshimachuo
  37
  Kodama
  Kodama 861
  Hakata
  41
  Nozomi
  Nozomi 43
  Hakata
  47
  Sakura
  Sakura 567
  Kagoshimachuo
  59
  Hikari
  Hikari 517
  Okayama
 • 18

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 45
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 77
  Hiroshima
  20
  Sakura
  Sakura 569
  Kagoshimachuo
  37
  Kodama
  Kodama 865
  Hakata
  41
  Nozomi
  Nozomi 47
  Hakata
  59
  Hikari
  Hikari 519
  Okayama
 • 19

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 49
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 51
  Hakata
  20
  Sakura
  Sakura 571
  Kagoshimachuo
  37
  Kodama
  Kodama 867
  Hakata
  41
  Nozomi
  Nozomi 53
  Hakata
  54
  Mizuho
  Mizuho 615
  Kumamoto
  59
  Hikari
  Hikari 521
  Okayama
 • 20

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 55
  Hakata
  17
  Nozomi
  Nozomi 79
  Hiroshima
  20
  Sakura
  Sakura 573
  Kumamoto
  37
  Kodama
  Kodama 869
  Hiroshima
  41
  Nozomi
  Nozomi 57
  Hakata
 • 21

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 81
  Hiroshima
  05
  Kodama
  Kodama 871
  Okayama
  23
  Nozomi
  Nozomi 59
  Hakata
  30
  Kodama
  Kodama 873
  Hiroshima
  38
  Nozomi
  Nozomi 83
  Hiroshima
  50
  Nozomi
  Nozomi 85
  Okayama
 • 22

 • 02
  Kodama
  Kodama 875
  Mihara
  08
  Nozomi
  Nozomi 87
  Hiroshima
  29
  Nozomi
  Nozomi 89
  Hiroshima
  33
  Kodama
  Kodama 877
  Okayama
  47
  Nozomi
  Nozomi 91
  Okayama
 • 23

 • 02
  Nozomi
  Nozomi 93
  Okayama