Narita Airport Terminal 2 3

Keisei Narita Airport-Line Hokuso Railway Line for Keisei-Takasago/Oshiage(SKYTREE)

opposite direction Opposite Direction
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  7

 • 27
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 2
  Keisei-Ueno
 • 8

 • 16
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 4
  Keisei-Ueno
 • 9

 • 11
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 6
  Keisei-Ueno
  42
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 8
  Keisei-Ueno
  56
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 10
  Keisei-Ueno
 • 10

 • 22
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 12
  Keisei-Ueno
  37
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 114
  Keisei-Ueno
 • 11

 • 02
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 16
  Keisei-Ueno
  16
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 118
  Keisei-Ueno
  42
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 20
  Keisei-Ueno
 • 12

 • 02
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 22
  Keisei-Ueno
  16
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 124
  Keisei-Ueno
  42
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 26
  Keisei-Ueno
 • 13

 • 02
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 28
  Keisei-Ueno
  16
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 130
  Keisei-Ueno
  42
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 32
  Keisei-Ueno
 • 14

 • 02
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 34
  Keisei-Ueno
  16
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 136
  Keisei-Ueno
  42
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 38
  Keisei-Ueno
 • 15

 • 02
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 40
  Keisei-Ueno
  16
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 142
  Keisei-Ueno
  42
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 44
  Keisei-Ueno
 • 16

 • 02
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 46
  Keisei-Ueno
  16
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 148
  Keisei-Ueno
  42
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 50
  Keisei-Ueno
 • 17

 • 02
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 52
  Keisei-Ueno
  22
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 154
  Keisei-Ueno
  43
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 56
  Keisei-Ueno
 • 18

 • 03
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 58
  Keisei-Ueno
  18
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 160
  Keisei-Ueno
  43
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 62
  Keisei-Ueno
  47
  AC Special Express
  Keisei Narita Airport Line ACCESS Limited Express
  Keisei-Ueno
 • 19

 • 03
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 64
  Keisei-Ueno
  23
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 166
  Keisei-Ueno
  28
  AC Special Express
  Keisei Narita Airport Line ACCESS Limited Express
  Keisei-Ueno
  44
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 68
  Keisei-Ueno
 • 20

 • 04
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 70
  Keisei-Ueno
  34
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 172
  Keisei-Ueno
 • 21

 • 03
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 74
  Keisei-Ueno
  33
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 76
  Keisei-Ueno
 • 22

 • 03
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 178
  Keisei-Ueno
  07
  AC Special Express
  Keisei Narita Airport Line ACCESS Limited Express
  Keisei-Ueno
  23
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 180
  Keisei-Ueno
  43
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 182
  Keisei-Ueno
 • 23

 • 03
  Paid Special Express
  Keisei Narita Airport Line Skyliner 184
  Keisei-Ueno