Kanayama(Aichi)

Tsurumai
Nagoya

JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri) for Nagoya

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 29
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 6

 • 02
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  12
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  22
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  32
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  42
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  52
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 7

 • 01
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  10
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  18
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  21
  Liner
  Home Liner Mizunami 2
  Nagoya
  Platform: 2
  27
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  35
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  40
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  45
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  50
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  54
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  59
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 8

 • 03
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  07
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  11
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  15
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  19
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  24
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  28
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  33
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  37
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  42
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  46
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  51
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  54
  Liner
  Home Liner Mizunami 4
  Nagoya
  Platform: 2
  59
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 9

 • 03
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  10
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  13
  Limited Express
  Shinano 2
  Nagoya
  Platform: 2
  18
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  26
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  34
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  41
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  47
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  54
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 10

 • 02
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  09
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  16
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  24
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  33
  Section Rapid
  Chuo Main Line Regional Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  42
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  52
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 11

 • 02
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  12
  Section Rapid
  Chuo Main Line Regional Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  22
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  32
  Section Rapid
  Chuo Main Line Regional Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  42
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  52
  Section Rapid
  Chuo Main Line Regional Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 12

 • 02
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  12
  Section Rapid
  Chuo Main Line Regional Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  22
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  32
  Section Rapid
  Chuo Main Line Regional Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  42
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  52
  Section Rapid
  Chuo Main Line Regional Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 13

 • 02
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  12
  Section Rapid
  Chuo Main Line Regional Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  22
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  32
  Section Rapid
  Chuo Main Line Regional Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  42
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  52
  Section Rapid
  Chuo Main Line Regional Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 14

 • 02
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  12
  Section Rapid
  Chuo Main Line Regional Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  22
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  32
  Section Rapid
  Chuo Main Line Regional Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  42
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  52
  Section Rapid
  Chuo Main Line Regional Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 15

 • 02
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  10
  Section Rapid
  Chuo Main Line Regional Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  18
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  26
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  34
  Section Rapid
  Chuo Main Line Regional Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  43
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  52
  Section Rapid
  Chuo Main Line Regional Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  59
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 16

 • 07
  Section Rapid
  Chuo Main Line Regional Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  16
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  25
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  32
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  39
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  46
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  52
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  59
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 17

 • 07
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  12
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  19
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  25
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  32
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  40
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  46
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  52
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  59
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 18

 • 07
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  12
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  19
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  25
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  32
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  40
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  46
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  52
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  59
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 19

 • 07
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  15
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  21
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  27
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  32
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  40
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  46
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  52
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  59
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 20

 • 07
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  15
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  21
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  27
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  32
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  40
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  46
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  52
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  59
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 21

 • 06
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  12
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  24
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  31
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  40
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  50
  Rapid
  JR Chuo Main Line Rapid(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  58
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 22

 • 06
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  15
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  25
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  35
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  45
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  57
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
 • 23

 • 07
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  17
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  27
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  37
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
  47
  Local
  JR Chuo Main Line(Nagoya-Shiojiri)
  Nagoya
  Platform: 2
The timetable reflects the latest data received from Kotsu Shimbun as of 2024-05-28. A timetable revision will be implemented throughout Japan on Saturday, March 16, 2024. Please note that timetables are subject to change.
close

Was the information on this site useful?

bad

Useless

normal

Insufficient content

good

Useful

Thank you for your response. We will continue to strive for improvement in quality.