Keisei-Yawata

Keisei Main Line for Keisei-Ueno/Oshiage(SKYTREE)

opposite direction Opposite Direction
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  29
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  42
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  55
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 6

 • 06
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  09
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  22
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  25
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  32
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  35
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  38
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  56
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 7

 • 06
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  10
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  16
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  25
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  29
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  35
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Nishi-magome
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  46
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  49
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  59
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
 • 8

 • 01
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  09
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  12
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  19
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  22
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  29
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  32
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  39
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  45
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  54
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  57
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 9

 • 02
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  11
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Nishi-magome
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  22
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  26
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  34
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  36
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  44
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  47
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  53
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  55
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 10

 • 04
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  07
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  13
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  15
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  24
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  27
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  34
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  44
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  47
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  54
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 11

 • 04
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  14
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  25
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  34
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  44
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  54
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 12

 • 05
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  14
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  24
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  34
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  45
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  54
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 13

 • 04
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  14
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  25
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  34
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  44
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  54
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 14

 • 05
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  14
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  24
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  34
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  45
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  54
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 15

 • 04
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  14
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  25
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  34
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  44
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  54
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 16

 • 05
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  14
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  24
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  34
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  45
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  54
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 17

 • 04
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  14
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  25
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  34
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  44
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  54
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 18

 • 05
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  14
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  24
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  27
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  34
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  37
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  44
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  47
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  54
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 19

 • 04
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  07
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  14
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Takasago
  17
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  24
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  27
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  33
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  36
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  41
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  51
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Takasago
  56
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 20

 • 04
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  07
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  13
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  16
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  22
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  33
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  36
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  42
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  45
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  51
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Takasago
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 21

 • 02
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  05
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  13
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Takasago
  17
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  23
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  27
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  36
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  49
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  57
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
 • 22

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  16
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  23
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  30
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  38
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Takasago
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  53
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 23

 • 19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  34
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  40
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
 • 0

 • 00
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago