Keisei-Yawata

Keisei Main Line for Keisei-Funabashi/Narita Airport Terminal 1(Railroad)

opposite direction Opposite Direction
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 6

 • 35
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 7

 • 22
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
 • 8

 • 04
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  26
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 9

 • 06
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  26
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 10

 • 10
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  29
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  58
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 11

 • 08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  28
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  38
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 12

 • 08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  18
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  28
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  58
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 13

 • 08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  28
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  38
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 14

 • 08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  18
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  28
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  58
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 15

 • 08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  28
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  38
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 16

 • 08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  18
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  28
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  58
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 17

 • 08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  28
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  38
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 18

 • 08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  30
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 19

 • 10
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  29
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  49
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 20

 • 09
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  32
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Shibayama-Chiyoda
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
 • 21

 • 09
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  29
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 22

 • 18
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  36
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  53
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
 • 23

 • 17
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  36
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
 • 0

 • 06
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura