Keisei-Yawata

Keisei Main Line for Keisei-Funabashi/Narita Airport Terminal 1(Railroad)

opposite direction Opposite Direction
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 13
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 6

 • 19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  32
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  49
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
 • 7

 • 07
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  29
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  40
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
  49
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Owada
 • 8

 • 00
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  11
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  21
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  33
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
 • 9

 • 03
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  12
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
 • 10

 • 06
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  16
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  35
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
 • 11

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
 • 12

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
 • 13

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
 • 14

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
 • 15

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
 • 16

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
 • 17

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
 • 18

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  15
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  27
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  35
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  55
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
 • 19

 • 08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  15
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  25
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  35
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
  56
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
 • 20

 • 05
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  15
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  27
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  36
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  53
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
 • 21

 • 03
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  36
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  47
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  52
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
 • 22

 • 07
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  32
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
 • 23

 • 00
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  10
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
 • 0

 • 23
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma