Keisei-Yawata

Keisei Main Line for Keisei-Funabashi/Narita Airport Terminal 1(Railroad)

opposite direction Opposite Direction
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 13
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 6

 • 19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  32
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  35
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  49
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
 • 7

 • 07
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
  10
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  22
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  29
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  32
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  40
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
  49
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Owada
  52
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 8

 • 00
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  04
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  11
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  14
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  21
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  26
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  33
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  37
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  58
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 9

 • 03
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  06
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  12
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  15
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  26
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  38
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  58
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 10

 • 06
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  10
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  16
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  19
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  29
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  35
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  38
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  58
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 11

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  18
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  28
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  38
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  58
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
 • 12

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  18
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  28
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  38
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  58
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 13

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  18
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  28
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  38
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  58
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
 • 14

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  18
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  28
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  38
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  58
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 15

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  18
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  28
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  38
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  58
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
 • 16

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  18
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  28
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  38
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  58
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
 • 17

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  18
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  28
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  38
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  58
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
 • 18

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  08
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  15
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  18
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Shibayama-Chiyoda
  27
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  30
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  35
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  38
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  55
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  58
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Shibayama-Chiyoda
 • 19

 • 08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  10
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  15
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  19
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  25
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  29
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  35
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  38
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Shibayama-Chiyoda
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
  49
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  56
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  59
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
 • 20

 • 05
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  09
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  15
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  19
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  27
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  32
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Shibayama-Chiyoda
  36
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  39
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  48
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  53
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  58
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
 • 21

 • 03
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  09
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  18
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Shibayama-Chiyoda
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  29
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  36
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  39
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Narita
  47
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  52
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  58
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Shibayama-Chiyoda
 • 22

 • 07
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  18
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  32
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  36
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  53
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
 • 23

 • 00
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  10
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  17
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  36
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
 • 0

 • 06
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Sakura
  23
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma