Keisei-Sakura

Osakura
Keisei-Usui

Keisei Main Line for Keisei-Funabashi/Keisei-Ueno/Oshiage(SKYTREE)

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  4

 • 46
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 5

 • 13
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  28
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  38
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  46
  Paid Special Express
  Morning Liner 202
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  53
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 6

 • 00
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  12
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  21
  Paid Special Express
  Morning Liner 204
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  23
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  37
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  42
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  54
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  57
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 7

 • 04
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  20
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  38
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  41
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  48
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  50
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  58
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 8

 • 00
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  10
  Paid Special Express
  Morning Liner 206
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  22
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  23
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  32
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  40
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  41
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  49
  Paid Special Express
  Morning Liner 208
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  53
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
 • 9

 • 03
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  12
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  32
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  34
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  53
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
 • 10

 • 12
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  32
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  53
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
 • 11

 • 05
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  33
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  45
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
 • 12

 • 13
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  25
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  53
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
 • 13

 • 05
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  33
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  45
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  52
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
 • 14

 • 13
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  25
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  53
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
 • 15

 • 05
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  33
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  45
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
 • 16

 • 13
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  25
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  53
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
 • 17

 • 05
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  33
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  45
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
 • 18

 • 13
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  23
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  32
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  36
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Takasago
  Platform: 1, 2
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  52
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
 • 19

 • 10
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  13
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Takasago
  Platform: 1, 2
  21
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  32
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  50
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
 • 20

 • 00
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  11
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  13
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Takasago
  Platform: 1, 2
  31
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Takasago
  Platform: 1, 2
  52
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  58
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 21

 • 07
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  25
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  33
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  43
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  52
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 22

 • 00
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Takasago
  Platform: 1, 2
  15
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  36
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 23

 • 18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Takasago
  Platform: 1, 2
The timetable reflects the latest data received from Kotsu Shimbun as of 2024-02-23. A timetable revision will be implemented throughout Japan on Saturday, March 16, 2024. Please note that timetables are subject to change.
close

Was the information on this site useful?

bad

Useless

normal

Insufficient content

good

Useful

Thank you for your response. We will continue to strive for improvement in quality.