Keisei-Sakura

Keisei-Usui
Osakura

Keisei Main Line for Keisei-Narita/Narita Airport Terminal 1(Railroad)

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 38
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
  Platform: 3, 4
  57
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
 • 6

 • 17
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  42
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
 • 7

 • 00
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  13
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  33
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Shibayama-Chiyoda
  Platform: 3, 4
  40
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  46
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
  Platform: 3, 4
 • 8

 • 00
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  11
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  17
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
  Platform: 3, 4
  24
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  42
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  46
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
 • 9

 • 02
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  Platform: 3, 4
  10
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  20
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  Platform: 3, 4
  30
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  40
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  Platform: 3, 4
  50
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
 • 10

 • 10
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  29
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  49
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
 • 11

 • 08
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  10
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  27
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  49
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  50
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
 • 12

 • 07
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  29
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  30
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  47
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
 • 13

 • 09
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  10
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  27
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  49
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  50
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
 • 14

 • 07
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  29
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  30
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  47
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
 • 15

 • 09
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  10
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  29
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  49
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  50
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
 • 16

 • 09
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  29
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  30
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  49
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
 • 17

 • 09
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  11
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  29
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  50
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Shibayama-Chiyoda
  Platform: 3, 4
  52
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
 • 18

 • 10
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Shibayama-Chiyoda
  Platform: 3, 4
  20
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  22
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  32
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  40
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  43
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
  Platform: 3, 4
  55
  Paid Special Express
  Evening Liner 201
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  56
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
 • 19

 • 04
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  05
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  15
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Shibayama-Chiyoda
  Platform: 3, 4
  22
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  38
  Paid Special Express
  Evening Liner 203
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  39
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  46
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Shibayama-Chiyoda
  Platform: 3, 4
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  55
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
 • 20

 • 04
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  05
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
  Platform: 3, 4
  09
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  Platform: 3, 4
  15
  Paid Special Express
  Evening Liner 205
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  17
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  26
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  27
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  35
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  45
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Shibayama-Chiyoda
  Platform: 3, 4
  47
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  58
  Paid Special Express
  Evening Liner 207
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
 • 21

 • 00
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  16
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  Platform: 3, 4
  33
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Shibayama-Chiyoda
  Platform: 3, 4
  40
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  49
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  57
  Paid Special Express
  Evening Liner 209
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  59
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
 • 22

 • 05
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  13
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  21
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Shibayama-Chiyoda
  Platform: 3, 4
  26
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  33
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  Platform: 3, 4
  39
  Commuter S-Express
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  Platform: 3, 4
  54
  Paid Special Express
  Evening Liner 211
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  56
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Shibayama-Chiyoda
  Platform: 3, 4
 • 23

 • 00
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  Platform: 3, 4
  03
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  12
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Sogosando
  Platform: 3, 4
  16
  Commuter S-Express
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  23
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  Platform: 3, 4
  35
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  54
  Paid Special Express
  Evening Liner 213
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  Platform: 3, 4
  56
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
 • 0

 • 00
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Sogosando
  Platform: 3, 4
  12
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  21
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
  30
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  Platform: 3, 4
The timetable reflects the latest data received from Kotsu Shimbun as of 2024-06-18. A timetable revision will be implemented throughout Japan on Saturday, March 16, 2024. Please note that timetables are subject to change.
close

Was the information on this site useful?

bad

Useless

normal

Insufficient content

good

Useful

Thank you for your response. We will continue to strive for improvement in quality.