Keisei-Takasago

Keisei-Koiwa
Aoto

Keisei Main Line for Keisei-Ueno/Oshiage(SKYTREE)

37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  4

 • 48
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  55
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 5

 • 01
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  07
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  10
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  27
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Oshiage(SKYTREE)
  Platform: 1, 2
  30
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  34
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  40
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  42
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  48
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Oshiage(SKYTREE)
  Platform: 1, 2
  52
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  53
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 6

 • 06
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  07
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  11
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  13
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  23
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  25
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  30
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  30
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  33
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  36
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  39
  Rapid Express
  Keisei Oshiage Line Rapid Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  46
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  49
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  52
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  52
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
 • 7

 • 01
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  04
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  04
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  07
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  07
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  12
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  17
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  21
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  24
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  27
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  32
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  37
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  42
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  42
  Rapid Express
  Keisei Oshiage Line Rapid Limited Express
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  46
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  49
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  51
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  53
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  57
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  57
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Keikyu-Kurihama
  Platform: 1, 2
 • 8

 • 02
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  05
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  07
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  12
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  14
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  16
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  23
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  26
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  26
  Rapid Express
  Keisei Oshiage Line Rapid Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  29
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  33
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  36
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  40
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Keikyu-Kurihama
  Platform: 1, 2
  43
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  44
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  50
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  52
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  56
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  57
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Misakiguchi
  Platform: 1, 2
 • 9

 • 01
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  03
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  07
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  09
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  14
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  17
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  19
  Rapid Express
  Keisei Oshiage Line Rapid Limited Express
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  28
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  33
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  42
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  42
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  47
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Misakiguchi
  Platform: 1, 2
  51
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  53
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 10

 • 01
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  04
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Misakiguchi
  Platform: 1, 2
  07
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  10
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  12
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  15
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  21
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  25
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  31
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  33
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  37
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  42
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  42
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  46
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  51
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 11

 • 02
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  06
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Misakiguchi
  Platform: 1, 2
  11
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  13
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  22
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  26
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  31
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  42
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  46
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Misakiguchi
  Platform: 1, 2
  51
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 12

 • 02
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  06
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  11
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  22
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  26
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Misakiguchi
  Platform: 1, 2
  31
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  42
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  46
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  51
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 13

 • 02
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  06
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Misakiguchi
  Platform: 1, 2
  11
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  22
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  26
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  31
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  42
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  46
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Keikyu-Kurihama
  Platform: 1, 2
  51
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 14

 • 02
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  06
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  11
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  22
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  26
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Keikyu-Kurihama
  Platform: 1, 2
  31
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  42
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  42
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  46
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  51
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 15

 • 02
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  06
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Misakiguchi
  Platform: 1, 2
  11
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  22
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  26
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  31
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  42
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  46
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Misakiguchi
  Platform: 1, 2
  51
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 16

 • 02
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  06
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  11
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  22
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  26
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Misakiguchi
  Platform: 1, 2
  31
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  42
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  46
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  51
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 17

 • 02
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  06
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Keikyu-Kurihama
  Platform: 1, 2
  11
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  22
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  26
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  31
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  42
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  46
  Limited Express
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  Keikyu-Kurihama
  Platform: 1, 2
  51
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  59
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 18

 • 02
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  06
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  11
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  19
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  22
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  24
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  31
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  42
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  46
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  51
  Rapid Express
  Keisei Main Line Rapid Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  54
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 19

 • 02
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  06
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Misakiguchi
  Platform: 1, 2
  11
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  13
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  21
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  24
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  31
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  33
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  35
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  36
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  41
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  41
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  47
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  49
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Misakiguchi
  Platform: 1, 2
  51
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  56
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  59
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
 • 20

 • 02
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  05
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  11
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  13
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  17
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  19
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  21
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  23
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  32
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  34
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  41
  Rapid
  Keisei Oshiage Line Rapid
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  49
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  52
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  53
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  59
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
 • 21

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  09
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  12
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  13
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  18
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  21
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Oshiage(SKYTREE)
  Platform: 1, 2
  25
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  31
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  34
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  34
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  45
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  50
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  50
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  55
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
 • 22

 • 01
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  05
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  05
  AC Special Express
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  09
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Misakiguchi
  Platform: 1, 2
  11
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  15
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  22
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  30
  Limited Express
  Keisei Main Line Express
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  30
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Miurakaigan
  Platform: 1, 2
  35
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  43
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  43
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Zushi-Hayama
  Platform: 1, 2
  50
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  57
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
 • 23

 • 01
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Haneda-Airport-Terminal 1-2(Keikyu)
  Platform: 1, 2
  02
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  09
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Shinagawa
  Platform: 1, 2
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  20
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  20
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Kanazawa-bunko
  Platform: 1, 2
  29
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Nishi-magome
  Platform: 1, 2
  35
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  41
  Rapid
  Keisei Main Line Rapid
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  51
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Ueno
  Platform: 1, 2
  53
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Sengakuji
  Platform: 1, 2
 • 0

 • 11
  Local
  Keisei Oshiage Line
  Asakusabashi
  Platform: 1, 2
The timetable reflects the latest data received from Kotsu Shimbun as of 2024-04-13. A timetable revision will be implemented throughout Japan on Saturday, March 16, 2024. Please note that timetables are subject to change.
close

Was the information on this site useful?

bad

Useless

normal

Insufficient content

good

Useful

Thank you for your response. We will continue to strive for improvement in quality.