Keisei-Takasago

Keisei Main Line for Keisei-Funabashi/Narita Airport Terminal 1(Railroad)

opposite direction Opposite Direction
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  5

 • 03
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
 • 6

 • 08
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  21
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  31
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  42
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
  53
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
 • 7

 • 00
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  10
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
  22
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  31
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  43
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
 • 8

 • 01
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Owada
  06
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  13
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  23
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  33
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  43
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  53
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
 • 9

 • 05
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  14
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  23
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  29
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  56
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
 • 10

 • 09
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  49
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
 • 11

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
 • 12

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
 • 13

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
 • 14

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
 • 15

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  44
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
  48
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
 • 16

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  24
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  28
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  43
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  49
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
 • 17

 • 04
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  09
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  23
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  33
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
  43
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  47
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  58
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
 • 18

 • 07
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  16
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  29
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  39
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  50
  Local
  Keisei Main Line
  Shibayama-Chiyoda
 • 19

 • 01
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  13
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  22
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  30
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  43
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
  53
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
 • 20

 • 02
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  11
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  22
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  31
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  41
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  51
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Sakura
 • 21

 • 01
  Local
  Keisei Main Line
  Narita Airport Terminal 1(Railroad)
  17
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  29
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  40
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Usui
  50
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  56
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Owada
 • 22

 • 08
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  12
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  23
  Local
  Keisei Main Line
  Chiharadai
  38
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
  45
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  52
  Local
  Keisei Main Line
  Sogosando
 • 23

 • 13
  Local
  Keisei Main Line
  Chibachuo
  31
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Narita
  49
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma
 • 0

 • 13
  Local
  Keisei Main Line
  Keisei-Tsudanuma