Utsunomiya

JR Tohoku Shinkansen for Sendai(Miyagi)/Shin-Aomori/Shin-Hakodate-Hokuto

opposite direction Opposite Direction
Filter Trains :  All Yamabiko Tsubasa Nasuno
37 Click on the time to see the stop stations click on the time to see the stop stations

  6

 • 53
  Yamabiko
  Yamabiko 51
  Morioka
 • 7

 • 01
  Tsubasa
  Tsubasa 121
  Shinjo
  18
  Yamabiko
  Yamabiko 201
  Sendai(Miyagi)
  36
  Yamabiko
  Yamabiko 203
  Sendai(Miyagi)
 • 8

 • 03
  Yamabiko
  Yamabiko 123
  Sendai(Miyagi)
  03
  Tsubasa
  Tsubasa 123
  Shinjo
  29
  Yamabiko
  Yamabiko 125
  Sendai(Miyagi)
  43
  Yamabiko
  Yamabiko 205
  Sendai(Miyagi)
 • 9

 • 04
  Yamabiko
  Yamabiko 127
  Sendai(Miyagi)
  04
  Tsubasa
  Tsubasa 127
  Yamagata
  21
  Nasuno
  Nasuno 253
  Koriyama(Fukushima)
  39
  Yamabiko
  Yamabiko 53
  Morioka
  45
  Tsubasa
  Tsubasa 129
  Yamagata
 • 10

 • 11
  Nasuno
  Nasuno 255
  Koriyama(Fukushima)
  31
  Yamabiko
  Yamabiko 55
  Morioka
  51
  Yamabiko
  Yamabiko 133
  Sendai(Miyagi)
  51
  Tsubasa
  Tsubasa 133
  Shinjo
 • 11

 • 07
  Yamabiko
  Yamabiko 207
  Sendai(Miyagi)
  30
  Yamabiko
  Yamabiko 57
  Morioka
  49
  Tsubasa
  Tsubasa 135
  Yamagata
 • 12

 • 07
  Nasuno
  Nasuno 257
  Koriyama(Fukushima)
  28
  Yamabiko
  Yamabiko 59
  Morioka
  49
  Tsubasa
  Tsubasa 137
  Shinjo
 • 13

 • 07
  Yamabiko
  Yamabiko 209
  Sendai(Miyagi)
  30
  Yamabiko
  Yamabiko 61
  Morioka
  49
  Tsubasa
  Tsubasa 139
  Yamagata
 • 14

 • 07
  Nasuno
  Nasuno 259
  Koriyama(Fukushima)
  29
  Yamabiko
  Yamabiko 63
  Morioka
  49
  Tsubasa
  Tsubasa 141
  Shinjo
 • 15

 • 07
  Yamabiko
  Yamabiko 211
  Sendai(Miyagi)
  30
  Yamabiko
  Yamabiko 65
  Morioka
  49
  Tsubasa
  Tsubasa 143
  Yamagata
 • 16

 • 07
  Nasuno
  Nasuno 261
  Koriyama(Fukushima)
  29
  Yamabiko
  Yamabiko 67
  Morioka
  49
  Yamabiko
  Yamabiko 145
  Sendai(Miyagi)
  49
  Tsubasa
  Tsubasa 145
  Shinjo
 • 17

 • 07
  Yamabiko
  Yamabiko 69
  Morioka
  30
  Yamabiko
  Yamabiko 147
  Sendai(Miyagi)
  49
  Yamabiko
  Yamabiko 149
  Sendai(Miyagi)
  49
  Tsubasa
  Tsubasa 149
  Yamagata
 • 18

 • 11
  Nasuno
  Nasuno 263
  Nasushiobara
  17
  Yamabiko
  Yamabiko 151
  Sendai(Miyagi)
  32
  Yamabiko
  Yamabiko 215
  Sendai(Miyagi)
  49
  Tsubasa
  Tsubasa 153
  Yamagata
 • 19

 • 05
  Nasuno
  Nasuno 265
  Nasushiobara
  17
  Yamabiko
  Yamabiko 71
  Morioka
  31
  Yamabiko
  Yamabiko 217
  Sendai(Miyagi)
  54
  Nasuno
  Nasuno 267
  Nasushiobara
 • 20

 • 08
  Yamabiko
  Yamabiko 157
  Sendai(Miyagi)
  08
  Tsubasa
  Tsubasa 157
  Shinjo
  25
  Yamabiko
  Yamabiko 219
  Sendai(Miyagi)
  53
  Nasuno
  Nasuno 269
  Nasushiobara
 • 21

 • 10
  Yamabiko
  Yamabiko 73
  Morioka
  23
  Nasuno
  Nasuno 271
  Nasushiobara
  33
  Tsubasa
  Tsubasa 159
  Yamagata
  49
  Yamabiko
  Yamabiko 221
  Sendai(Miyagi)
 • 22

 • 21
  Nasuno
  Nasuno 275
  Nasushiobara
  34
  Yamabiko
  Yamabiko 223
  Sendai(Miyagi)
  53
  Nasuno
  Nasuno 277
  Nasushiobara
 • 23

 • 10
  Nasuno
  Nasuno 279
  Nasushiobara
  38
  Nasuno
  Nasuno 281
  Nasushiobara