Arashiyama(Hankyu Line) → Teppanyaki Steak Restaurant Heki Guranfurontohosakaten

Departing at
16:10 03/09, 2021
cancel
 1. 1
  16:14 - 17:10
  56min JPY 400 1 Transfer
  cancel cancel
  Arashiyama(Hankyu Line)
  嵐山〔阪急線〕
  Station
  timetable Timetable
  16:14
  16:22
  Katsura
  Station
  timetable Timetable
  16:28
  17:02
  Osaka-Umeda(Hankyu Line)
  大阪梅田(阪急線)
  Station
  Chayamachiguchi Entry
  17:02
  17:10
 2. 2
  16:27 - 17:21
  54min JPY 400 1 Transfer
  cancel cancel
  Arashiyama(Hankyu Line)
  嵐山〔阪急線〕
  Station
  timetable Timetable
  16:27
  16:35
  Katsura
  Station
  timetable Timetable
  16:38
  17:13
  Osaka-Umeda(Hankyu Line)
  大阪梅田(阪急線)
  Station
  Chayamachiguchi Entry
  17:13
  17:21
 3. 3
  16:14 - 17:27
  1h 13min JPY 400 1 Transfer
  cancel cancel
  Arashiyama(Hankyu Line)
  嵐山〔阪急線〕
  Station
  timetable Timetable
  16:14
  16:22
  Katsura
  Station
  timetable Timetable
  16:29
  17:19
  Osaka-Umeda(Hankyu Line)
  大阪梅田(阪急線)
  Station
  Chayamachiguchi Entry
  17:19
  17:27
 4. 4
  16:44 - 17:42
  58min JPY 400 1 Transfer
  cancel cancel
  Arashiyama(Hankyu Line)
  嵐山〔阪急線〕
  Station
  timetable Timetable
  16:44
  16:52
  Katsura
  Station
  timetable Timetable
  16:59
  17:34
  Osaka-Umeda(Hankyu Line)
  大阪梅田(阪急線)
  Station
  Chayamachiguchi Entry
  17:34
  17:42
 5. 5
  16:10 - 17:15
  1h 5min JPY 20,870
  cancel cancel
  Arashiyama(Hankyu Line)
  嵐山〔阪急線〕
  16:10
  17:15
zoom bar parts