นาโกย่า → ทาคาซากิ

Departing at
03:20 04/22, 2021
cancel
 1. 1
  06:41 - 09:17
  2h 36min JPY 14,390 1 Transfer
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  Station
  timetable Timetable
  06:41
  08:15
  Tokyo
  東京
  Station
  timetable Timetable
  08:24
  09:17
  ทาคาซากิ
  高崎
  Station
 2. 2
  06:41 - 10:12
  3h 31min JPY 11,880 1 Transfer
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  Station
  timetable Timetable
  06:41
  08:15
  Tokyo
  東京
  Station
  timetable Timetable
  08:26
  10:12
  ทาคาซากิ
  高崎
  Station
 3. 3
  06:41 - 10:12
  3h 31min JPY 11,880 1 Transfer
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  Station
  timetable Timetable
  06:41
  08:08
  Shinagawa
  品川
  Station
  timetable Timetable
  08:15
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Tokyo
  東京
  Station
  10:12
  ทาคาซากิ
  高崎
  Station
 4. 4
  06:20 - 10:12
  3h 52min JPY 11,880 1 Transfer
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  Station
  timetable Timetable
  06:20
  08:12
  Tokyo
  東京
  Station
  timetable Timetable
  08:26
  10:12
  ทาคาซากิ
  高崎
  Station
 5. 5
  03:20 - 08:04
  4h 44min JPY 139,230
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  03:20
  08:04
zoom bar parts