โทคุชิมะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

Departing at
09:59 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  10:26 - 19:09
  8h 43min JPY 21,370 4 Transfers
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  Station
  timetable Timetable
  10:26
  11:36
  Takamatsu(Kagawa)
  高松(香川県)
  Station
  timetable Timetable
  11:40
  12:32
  Okayama
  岡山
  Station
  timetable Timetable
  12:52
  15:22
  Kumamoto
  熊本
  Station
  Shirakawa Exit
  15:22
  15:27
  Kumamoto Sta.
  熊本駅前(バス)
  Bus Stop
  5番のりば
  15:38
  18:04
  Hondo Bus Center
  本渡バスセンター
  Bus Stop
  4番のりば
  18:04
  18:07
  Hondo Bus Center
  本渡バスセンター
  Bus Stop
  1番のりば
  18:20
  18:46
  Oniike Port
  鬼池港
  Bus Stop
  18:46
  19:09
 2. 2
  10:26 - 19:09
  8h 43min JPY 21,370 4 Transfers
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  Station
  timetable Timetable
  10:26
  11:36
  Takamatsu(Kagawa)
  高松(香川県)
  Station
  timetable Timetable
  11:40
  12:32
  Okayama
  岡山
  Station
  timetable Timetable
  12:52
  15:22
  Kumamoto
  熊本
  Station
  Shirakawa Exit
  15:22
  15:27
  Kumamoto Sta.
  熊本駅前(バス)
  Bus Stop
  5番のりば
  15:38
  18:04
  Hondo Bus Center
  本渡バスセンター
  Bus Stop
  4番のりば
  18:04
  18:07
  Hondo Bus Center
  本渡バスセンター
  Bus Stop
  1番のりば
  18:20
  18:45
  Tateishi [Oniike]
  立石[鬼池]
  Bus Stop
  18:45
  19:09
 3. 3
  10:26 - 19:09
  8h 43min JPY 21,500 5 Transfers
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  Station
  timetable Timetable
  10:26
  11:36
  Takamatsu(Kagawa)
  高松(香川県)
  Station
  timetable Timetable
  11:40
  12:32
  Okayama
  岡山
  Station
  timetable Timetable
  12:52
  15:22
  Kumamoto
  熊本
  Station
  timetable Timetable
  15:29
  15:41
  Uto
  宇土
  Station
  East Exit
  15:41
  15:43
  Uto Sta. [East Exit]
  宇土駅[東口]
  Bus Stop
  16:03
  18:04
  Hondo Bus Center
  本渡バスセンター
  Bus Stop
  4番のりば
  18:04
  18:07
  Hondo Bus Center
  本渡バスセンター
  Bus Stop
  1番のりば
  18:20
  18:46
  Oniike Port
  鬼池港
  Bus Stop
  18:46
  19:09
 4. 4
  10:26 - 19:09
  8h 43min JPY 21,500 5 Transfers
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  Station
  timetable Timetable
  10:26
  11:36
  Takamatsu(Kagawa)
  高松(香川県)
  Station
  timetable Timetable
  11:40
  12:32
  Okayama
  岡山
  Station
  timetable Timetable
  12:52
  15:22
  Kumamoto
  熊本
  Station
  timetable Timetable
  15:29
  15:41
  Uto
  宇土
  Station
  East Exit
  15:41
  15:43
  Uto Sta. [East Exit]
  宇土駅[東口]
  Bus Stop
  16:03
  18:04
  Hondo Bus Center
  本渡バスセンター
  Bus Stop
  4番のりば
  18:04
  18:07
  Hondo Bus Center
  本渡バスセンター
  Bus Stop
  1番のりば
  18:20
  18:45
  Tateishi [Oniike]
  立石[鬼池]
  Bus Stop
  18:45
  19:09
 5. 5
  09:59 - 19:31
  9h 32min JPY 212,480
  cancel cancel
  โทคุชิมะ
  徳島
  09:59
  19:31
zoom bar parts