โตเกียว → เกียวโต

Departing at
20:56 01/21, 2021
cancel
 1. 1
  21:00 - 23:15
  2h 15min JPY 13,320 No Transfers
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  Station
  timetable Timetable
  21:00
  23:15
  เกียวโต
  京都
  Station
 2. 2
  21:12 - 23:24
  2h 12min JPY 13,320 No Transfers
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  Station
  timetable Timetable
  21:12
  23:24
  เกียวโต
  京都
  Station
 3. 3
  21:24 - 23:31
  2h 7min JPY 13,320 No Transfers
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  Station
  timetable Timetable
  21:24
  23:31
  เกียวโต
  京都
  Station
 4. 4
  20:56 - 02:28
  5h 32min JPY 169,170
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  20:56
  02:28
zoom bar parts