นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ) → สปอร์ตดีโพโคฟุ

Departing at
01:22 01/21, 2022
cancel
 1. 1
  06:11 - 12:30
  6h 19min JPY 49,010 IC JPY 49,002 6 Transfers
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  Station
  East Exit
  06:11
  06:15
  Nagasaki Sta.
  長崎駅前(バス)
  Bus Stop
  4番のりば
  06:15
  06:59
  長崎空港(バス)
  Bus Stop
  06:59
  07:02
  Nagasaki Airport
  長崎空港
  Airport
  timetable Timetable
  07:40
  09:15
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  09:20
  09:30
  Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  Station
  timetable Timetable
  09:33
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Keikyu-Kamata
  京急蒲田
  Station
  09:56
  Shinagawa
  品川
  Station
  timetable Timetable
  10:01
  10:20
  Shinjuku
  新宿
  Station
  timetable Timetable
  10:30
  11:50
  Enzan
  塩山
  Station
  timetable Timetable
  11:53
  12:09
  Sakaori
  酒折
  Station
  12:09
  12:11
  Sakaori Sta. Iriguchi
  酒折駅入口
  Bus Stop
  12:13
  12:15
  Koun Matsubara
  甲運松原
  Bus Stop
  12:15
  12:30
 2. 2
  06:11 - 13:28
  7h 17min JPY 47,750 2 Transfers
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  Station
  East Exit
  06:11
  06:15
  Nagasaki Sta.
  長崎駅前(バス)
  Bus Stop
  4番のりば
  06:15
  06:59
  長崎空港(バス)
  Bus Stop
  06:59
  07:02
  Nagasaki Airport
  長崎空港
  Airport
  timetable Timetable
  07:40
  09:15
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  09:20
  09:30
  Haneda Airport Terminal 1 (Airport Bus)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  Bus Stop
  13番のりば
  10:15
  13:03
  山梨学院大学
  Bus Stop
  13:03
  13:28
 3. 3
  06:21 - 14:05
  7h 44min JPY 49,100 IC JPY 49,092 5 Transfers
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  Station
  East Exit
  06:21
  06:25
  Nagasaki Sta.
  長崎駅前(バス)
  Bus Stop
  4番のりば
  06:25
  07:20
  長崎空港(バス)
  Bus Stop
  07:20
  07:23
  Nagasaki Airport
  長崎空港
  Airport
  timetable Timetable
  08:30
  10:05
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  10:10
  10:20
  Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  Station
  timetable Timetable
  10:20
  10:36
  Shinagawa
  品川
  Station
  timetable Timetable
  10:40
  11:00
  Shinjuku
  新宿
  Station
  timetable Timetable
  12:00
  13:27
  Kofu
  甲府
  Station
  South Exit
  13:27
  13:32
  Kofu Eki-mae
  甲府駅前
  Bus Stop
  13:40
  14:00
  Kamiahara Shako
  上阿原車庫
  Bus Stop
  14:00
  14:05
 4. 4
  06:11 - 14:05
  7h 54min JPY 48,060 3 Transfers
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  Station
  East Exit
  06:11
  06:15
  Nagasaki Sta.
  長崎駅前(バス)
  Bus Stop
  4番のりば
  06:15
  06:59
  長崎空港(バス)
  Bus Stop
  06:59
  07:02
  Nagasaki Airport
  長崎空港
  Airport
  timetable Timetable
  07:40
  09:15
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  09:20
  09:30
  Haneda Airport Terminal 1 (Airport Bus)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  Bus Stop
  13番のりば
  10:15
  13:10
  Kofu Eki-mae
  甲府駅前
  Bus Stop
  13:40
  14:00
  Kamiahara Shako
  上阿原車庫
  Bus Stop
  14:00
  14:05
 5. 5
  01:22 - 14:33
  13h 11min JPY 366,890
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  01:22
  14:33
zoom bar parts