โออิตะ → ซึทาญ่า

Departing at
22:52 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  22:55 - 12:44
  13h 49min JPY 21,850 4 Transfers
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  Station
  timetable Timetable
  22:55
  23:53
  Nakatsu(Oita)
  中津(大分県)
  Station
  timetable Timetable
  05:08
  06:17
  Kokura(Fukuoka)
  小倉(福岡県)
  Station
  timetable Timetable
  06:32
  09:34
  Nagoya
  名古屋
  Station
  Taiko-dori Exit
  09:34
  09:42
  Nagoya Sta.(Shinkansen Side)
  名古屋駅〔新幹線口〕
  Bus Stop
  09:45
  12:20
  Takayama Nohi Bus center
  高山濃飛バスセンター
  Bus Stop
  12:20
  12:24
  Takayama Nohi Bus center
  高山濃飛バスセンター
  Bus Stop
  5番のりば
  12:40
  12:43
  Furuimachinamiguchi
  古い町並口
  Bus Stop
  12:43
  12:44
 2. 2
  05:18 - 13:23
  8h 5min JPY 21,700 2 Transfers
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  Station
  timetable Timetable
  05:18
  06:46
  Kokura(Fukuoka)
  小倉(福岡県)
  Station
  timetable Timetable
  06:55
  09:58
  Nagoya
  名古屋
  Station
  timetable Timetable
  10:48
  13:10
  Takayama
  高山
  Station
  East Exit
  13:10
  13:23
 3. 3
  05:18 - 13:30
  8h 12min JPY 22,050 2 Transfers
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  Station
  timetable Timetable
  05:18
  06:46
  Kokura(Fukuoka)
  小倉(福岡県)
  Station
  timetable Timetable
  06:55
  09:58
  Nagoya
  名古屋
  Station
  Taiko-dori Exit
  09:58
  10:06
  Nagoya Sta.(Shinkansen Side)
  名古屋駅〔新幹線口〕
  Bus Stop
  10:45
  13:20
  Takayama Nohi Bus center
  高山濃飛バスセンター
  Bus Stop
  13:20
  13:30
 4. 4
  07:16 - 14:38
  7h 22min JPY 32,240 4 Transfers
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  Station
  timetable Timetable
  07:16
  07:55
  Kitsuki
  杵築
  Station
  07:55
  07:58
  Kitsuki Eki-mae
  杵築駅前
  Bus Stop
  08:05
  08:47
  大分空港(バス)
  Bus Stop
  08:47
  08:48
  Oita Airport
  大分空港
  Airport
  timetable Timetable
  09:30
  10:35
  Chubu Int'l Airport
  中部国際空港
  Airport
  timetable Timetable
  11:17
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Meitetsu-Nagoya
  名鉄名古屋
  Station
  12:24
  Meitetsu-Gifu
  名鉄岐阜
  Station
  12:24
  12:28
  Meitetsu-Gifu Bus Terminal
  名鉄岐阜バスターミナル
  Bus Stop
  Aのりば
  12:30
  14:25
  Takayama Shiyakusho
  高山市役所
  Bus Stop
  14:25
  14:38
 5. 5
  22:52 - 09:58
  11h 6min JPY 336,450
  cancel cancel
  โออิตะ
  大分
  22:52
  09:58
zoom bar parts