อาซากุสะ → กระเช้าลอยฟ้ารกโก-อาริมะ

Departing at
01:27 09/20, 2021
cancel
 1. 1
  05:26 - 09:46
  4h 20min JPY 27,330 IC JPY 27,315 6 Transfers
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  Station
  timetable Timetable
  05:26
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Sengakuji
  泉岳寺
  Station
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Keikyu-Kamata
  京急蒲田
  Station
  06:07
  Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  Station
  06:07
  06:09
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  06:40
  07:50
  Kobe Airport
  神戸空港
  Airport
  timetable Timetable
  08:00
  08:18
  Sannomiya(Kobe-Shin-Kotsu Line)
  三宮(ポートライナー)
  Station
  08:18
  08:23
  Sannomiya(Hyogo)
  三ノ宮(JR)
  Station
  timetable Timetable
  08:28
  08:32
  Rokkoumichi
  六甲道
  Station
  North Exit
  08:32
  08:35
  JR Rokkoumichi
  JR六甲道
  Bus Stop
  08:38
  08:57
  Rokkou Cable Car Shita (Bus)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  Bus Stop
  08:57
  09:02
  Rokko-Cable-Shita
  六甲ケーブル下
  Station
  timetable Timetable
  09:20
  09:30
  Rokkosan-Ue
  六甲山上
  Station
  09:30
  09:32
  Rokkou Cable Car Yamaue Sta.
  六甲ケーブル山上駅
  Bus Stop
  09:35
  09:46
  Rokkou Arima Ropeway Sancho Sta.
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  Bus Stop
  09:46
  09:46
 2. 2
  05:26 - 09:46
  4h 20min JPY 27,360 IC JPY 27,345 6 Transfers
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  Station
  timetable Timetable
  05:26
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Sengakuji
  泉岳寺
  Station
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Keikyu-Kamata
  京急蒲田
  Station
  06:07
  Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  Station
  06:07
  06:09
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  06:40
  07:50
  Kobe Airport
  神戸空港
  Airport
  timetable Timetable
  08:00
  08:18
  Sannomiya(Kobe-Shin-Kotsu Line)
  三宮(ポートライナー)
  Station
  08:18
  08:25
  Kobe-sannomiya(Hankyu Line)
  神戸三宮〔阪急線〕
  Station
  timetable Timetable
  08:32
  08:39
  Rokkou
  六甲
  Station
  Exit 3
  08:39
  08:44
  Hankyu Rokkou
  阪急六甲
  Bus Stop
  08:50
  09:04
  Rokkou Cable Car Shita (Bus)
  六甲ケーブル下〔バス〕
  Bus Stop
  09:04
  09:09
  Rokko-Cable-Shita
  六甲ケーブル下
  Station
  timetable Timetable
  09:20
  09:30
  Rokkosan-Ue
  六甲山上
  Station
  09:30
  09:32
  Rokkou Cable Car Yamaue Sta.
  六甲ケーブル山上駅
  Bus Stop
  09:35
  09:46
  Rokkou Arima Ropeway Sancho Sta.
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  Bus Stop
  09:46
  09:46
 3. 3
  05:31 - 10:06
  4h 35min JPY 15,770 IC JPY 15,768 5 Transfers
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  Station
  timetable Timetable
  05:31
  05:42
  Kanda(Tokyo)
  神田(東京都)
  Station
  timetable Timetable
  05:46
  05:49
  Tokyo
  東京
  Station
  timetable Timetable
  06:00
  08:36
  Shin-kobe
  新神戸
  Station
  08:36
  08:41
  布引
  Bus Stop
  08:43
  09:05
  Hankyu Rokkou
  阪急六甲
  Bus Stop
  09:05
  09:09
  Hankyu Rokkou
  阪急六甲
  Bus Stop
  09:15
  09:37
  Memorial Monument Dai
  記念碑台
  Bus Stop
  09:37
  09:40
  Memorial Monument Dai
  記念碑台
  Bus Stop
  09:58
  10:06
  Rokkou Arima Ropeway Sancho Sta.
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  Bus Stop
  10:06
  10:06
 4. 4
  05:26 - 10:06
  4h 40min JPY 16,090 IC JPY 16,078 4 Transfers
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  Station
  timetable Timetable
  05:26
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Sengakuji
  泉岳寺
  Station
  05:51
  Shinagawa
  品川
  Station
  timetable Timetable
  06:00
  08:30
  Shin-kobe
  新神戸
  Station
  08:30
  08:35
  布引
  Bus Stop
  08:38
  09:00
  Hankyu Rokkou
  阪急六甲
  Bus Stop
  09:00
  09:04
  Hankyu Rokkou
  阪急六甲
  Bus Stop
  09:15
  09:45
  Rokkou Cable Car Yamaue Sta.
  六甲ケーブル山上駅
  Bus Stop
  09:55
  10:06
  Rokkou Arima Ropeway Sancho Sta.
  六甲有馬ロープウェー山頂駅
  Bus Stop
  10:06
  10:06
 5. 5
  01:27 - 07:54
  6h 27min JPY 229,140
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  01:27
  07:54
zoom bar parts