โมริโอกะ → บ่อน้ำร้อนเอาต์ดอร์กลางน้ำแข็งแห่งชิการิเบ็ตสึโกะ-โคตัน

Departing at
01:29 10/20, 2021
cancel
 1. 1
  07:16 - 15:21
  8h 5min JPY 37,260 4 Transfers
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  Station
  East Exit
  07:16
  07:20
  Morioka Station (East Exit)
  盛岡駅前〔東口〕
  Bus Stop
  8番のりば
  07:20
  08:05
  Hanamaki Airport (Bus)
  花巻空港(バス)
  Bus Stop
  08:05
  08:10
  Hanamaki Airport (Airway)
  花巻空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  09:10
  10:10
  Shin-chitose Airport
  新千歳空港
  Airport
  timetable Timetable
  10:30
  10:34
  Minami-chitose
  南千歳
  Station
  timetable Timetable
  11:05
  13:12
  Obihiro
  帯広
  Station
  North Exit
  13:12
  13:17
  帯広駅バスターミナル
  Bus Stop
  4番のりば
  13:40
  15:20
  Shikaribetsuko (Shikaribetsu Kohan Onsen)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  Bus Stop
  15:20
  15:21
 2. 2
  07:15 - 15:21
  8h 6min JPY 36,640 5 Transfers
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  Station
  timetable Timetable
  07:15
  07:50
  Hanamaki Airport
  花巻空港(東北本線)
  Station
  07:50
  07:53
  Hanamaki Airport Sta.
  花巻空港駅
  Bus Stop
  07:58
  08:05
  Hanamaki Airport (Bus)
  花巻空港(バス)
  Bus Stop
  08:05
  08:10
  Hanamaki Airport (Airway)
  花巻空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  09:10
  10:10
  Shin-chitose Airport
  新千歳空港
  Airport
  timetable Timetable
  10:30
  10:34
  Minami-chitose
  南千歳
  Station
  timetable Timetable
  11:05
  13:12
  Obihiro
  帯広
  Station
  North Exit
  13:12
  13:17
  帯広駅バスターミナル
  Bus Stop
  4番のりば
  13:40
  15:20
  Shikaribetsuko (Shikaribetsu Kohan Onsen)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  Bus Stop
  15:20
  15:21
 3. 3
  09:26 - 18:11
  8h 45min JPY 54,660 IC JPY 54,652 5 Transfers
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  Station
  timetable Timetable
  09:26
  11:44
  Tokyo
  東京
  Station
  timetable Timetable
  11:50
  11:59
  Shinagawa
  品川
  Station
  timetable Timetable
  12:03
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Haneda Airport Terminal 3(Keikyu)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  Station
  12:17
  Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  Station
  12:17
  12:19
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  13:05
  14:40
  Obihiro Airport
  帯広空港
  Airport
  14:45
  14:48
  Tokachi Obihiro Airport
  とかち帯広空港
  Bus Stop
  14:55
  15:33
  帯広駅バスターミナル
  Bus Stop
  15:33
  15:37
  帯広駅バスターミナル
  Bus Stop
  4番のりば
  16:30
  18:10
  Shikaribetsuko (Shikaribetsu Kohan Onsen)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  Bus Stop
  18:10
  18:11
 4. 4
  07:15 - 18:11
  10h 56min JPY 34,590 4 Transfers
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  Station
  timetable Timetable
  07:15
  07:50
  Hanamaki Airport
  花巻空港(東北本線)
  Station
  07:50
  07:53
  Hanamaki Airport Sta.
  花巻空港駅
  Bus Stop
  07:58
  08:05
  Hanamaki Airport (Bus)
  花巻空港(バス)
  Bus Stop
  08:05
  08:10
  Hanamaki Airport (Airway)
  花巻空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  09:10
  10:10
  Shin-chitose Airport
  新千歳空港
  Airport
  10:15
  10:18
  Shinchitose Airport [Domestic Flight Terminal]
  新千歳空港[国内線ターミナル]
  Bus Stop
  21番のりば
  11:30
  14:15
  帯広駅バスターミナル
  Bus Stop
  6番のりば
  14:15
  14:19
  帯広駅バスターミナル
  Bus Stop
  4番のりば
  16:30
  18:10
  Shikaribetsuko (Shikaribetsu Kohan Onsen)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  Bus Stop
  18:10
  18:11
 5. 5
  01:29 - 14:22
  12h 53min JPY 276,580
  cancel cancel
zoom bar parts