โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → หอชมวิวฮามะนาสุ

Departing at
05:45 09/25, 2021
cancel
 1. 1
  07:41 - 15:45
  8h 4min JPY 66,140 5 Transfers
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  Station
  timetable Timetable
  07:41
  07:56
  Hakata
  博多
  Station
  timetable Timetable
  08:08
  08:13
  Fukuoka Airport
  福岡空港
  Airport
  timetable Timetable
  08:55
  10:00
  Osaka Airport
  大阪空港[伊丹]
  Airport
  timetable Timetable
  11:00
  12:30
  Akita Airport
  秋田空港
  Airport
  12:35
  12:38
  秋田空港(バス)
  Bus Stop
  12:45
  13:25
  Akita Sta. West Exit
  秋田駅西口
  Bus Stop
  13:25
  13:33
  Akita
  秋田
  Station
  West Exit
  timetable Timetable
  13:57
  15:03
  Noshiro
  能代
  Station
  15:03
  15:45
 2. 2
  06:57 - 15:45
  8h 48min JPY 65,820 5 Transfers
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  Station
  timetable Timetable
  06:57
  08:03
  Hakata
  博多
  Station
  timetable Timetable
  08:16
  08:21
  Fukuoka Airport
  福岡空港
  Airport
  timetable Timetable
  08:55
  10:00
  Osaka Airport
  大阪空港[伊丹]
  Airport
  timetable Timetable
  11:00
  12:30
  Akita Airport
  秋田空港
  Airport
  12:35
  12:38
  秋田空港(バス)
  Bus Stop
  12:45
  13:25
  Akita Sta. West Exit
  秋田駅西口
  Bus Stop
  13:25
  13:33
  Akita
  秋田
  Station
  West Exit
  timetable Timetable
  13:57
  15:03
  Noshiro
  能代
  Station
  15:03
  15:45
 3. 3
  06:57 - 15:48
  8h 51min JPY 65,980 6 Transfers
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  Station
  timetable Timetable
  06:57
  08:03
  Hakata
  博多
  Station
  timetable Timetable
  08:16
  08:21
  Fukuoka Airport
  福岡空港
  Airport
  timetable Timetable
  08:55
  10:00
  Osaka Airport
  大阪空港[伊丹]
  Airport
  timetable Timetable
  11:00
  12:30
  Akita Airport
  秋田空港
  Airport
  12:35
  12:38
  秋田空港(バス)
  Bus Stop
  12:45
  13:25
  Akita Sta. West Exit
  秋田駅西口
  Bus Stop
  13:25
  13:33
  Akita
  秋田
  Station
  West Exit
  timetable Timetable
  13:57
  15:03
  Noshiro
  能代
  Station
  15:03
  15:06
  Noshiro Eki-mae
  能代駅前
  Bus Stop
  15:14
  15:17
  Yanagimachi Shindo
  柳町新道
  Bus Stop
  15:17
  15:48
 4. 4
  06:00 - 15:57
  9h 57min JPY 73,080 6 Transfers
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  Station
  timetable Timetable
  06:00
  07:30
  Hakata
  博多
  Station
  timetable Timetable
  07:43
  07:49
  Fukuoka Airport
  福岡空港
  Airport
  timetable Timetable
  08:20
  10:00
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  10:35
  11:45
  Akita Airport
  秋田空港
  Airport
  11:50
  11:53
  秋田空港(バス)
  Bus Stop
  12:00
  12:40
  Akita Sta. West Exit
  秋田駅西口
  Bus Stop
  12:40
  12:48
  Akita
  秋田
  Station
  West Exit
  timetable Timetable
  13:57
  15:03
  Noshiro
  能代
  Station
  15:03
  15:06
  Noshiro Eki-mae
  能代駅前
  Bus Stop
  15:24
  15:27
  Yanagimachi Shindo
  柳町新道
  Bus Stop
  15:27
  15:57
 5. 5
  05:45 - 23:24
  17h 39min JPY 393,000
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  05:45
  23:24
zoom bar parts