คารุอิซาวะ → หอชมวิวฮามะนาสุ

Departing at
12:14 09/25, 2021
cancel
 1. 1
  13:00 - 19:43
  6h 43min JPY 35,340 IC JPY 35,332 5 Transfers
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  Station
  timetable Timetable
  13:00
  14:12
  Tokyo
  東京
  Station
  timetable Timetable
  14:27
  14:34
  Shinagawa
  品川
  Station
  timetable Timetable
  14:43
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Haneda Airport Terminal 3(Keikyu)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  Station
  14:57
  Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  Station
  14:57
  14:59
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  15:40
  16:45
  Akita Airport
  秋田空港
  Airport
  16:50
  16:53
  秋田空港(バス)
  Bus Stop
  17:00
  17:45
  Kawabata Iriguchi
  川反入口
  Bus Stop
  17:50
  19:13
  Yanagimachi Shindo
  柳町新道
  Bus Stop
  19:13
  19:43
 2. 2
  13:00 - 19:43
  6h 43min JPY 35,340 IC JPY 35,332 5 Transfers
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  Station
  timetable Timetable
  13:00
  14:12
  Tokyo
  東京
  Station
  timetable Timetable
  14:27
  14:34
  Shinagawa
  品川
  Station
  timetable Timetable
  14:43
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Haneda Airport Terminal 3(Keikyu)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  Station
  14:57
  Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  Station
  14:57
  14:59
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  15:40
  16:45
  Akita Airport
  秋田空港
  Airport
  16:50
  16:53
  秋田空港(バス)
  Bus Stop
  17:00
  17:40
  Akita Sta. West Exit
  秋田駅西口
  Bus Stop
  17:40
  17:44
  Akita Sta. West Exit
  秋田駅西口
  Bus Stop
  17:45
  19:13
  Yanagimachi Shindo
  柳町新道
  Bus Stop
  19:13
  19:43
 3. 3
  13:00 - 20:31
  7h 31min JPY 13,970 3 Transfers
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  Station
  timetable Timetable
  13:00
  13:47
  Omiya(Saitama)
  大宮(埼玉県)
  Station
  timetable Timetable
  14:45
  18:12
  Akita
  秋田
  Station
  timetable Timetable
  18:35
  19:37
  Higashinoshiro
  東能代
  Station
  timetable Timetable
  19:45
  19:49
  Noshiro
  能代
  Station
  19:49
  20:31
 4. 4
  13:00 - 21:28
  8h 28min JPY 16,180 4 Transfers
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  Station
  timetable Timetable
  13:00
  13:14
  Takasaki
  高崎
  Station
  timetable Timetable
  13:30
  14:48
  Niigata
  新潟
  Station
  timetable Timetable
  14:57
  18:41
  Akita
  秋田
  Station
  timetable Timetable
  19:23
  20:20
  Higashinoshiro
  東能代
  Station
  timetable Timetable
  20:41
  20:46
  Noshiro
  能代
  Station
  20:46
  21:28
 5. 5
  12:14 - 20:40
  8h 26min JPY 251,530
  cancel cancel
  คารุอิซาวะ
  軽井沢
  12:14
  20:40
zoom bar parts