เกียวโต → หอชมวิวฮามะนาสุ

Departing at
04:07 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  05:56 - 11:56
  6h 0min JPY 40,290 3 Transfers
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  Station
  Hachijo East Exit
  05:56
  06:00
  Kyoto Sta. Hachijo Exit
  京都駅八条口
  Bus Stop
  G3のりば
  06:00
  06:50
  Osaka Kokusai Airport (Minami Terminal)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  Bus Stop
  06:50
  06:56
  Osaka Airport
  大阪空港[伊丹]
  Airport
  timetable Timetable
  07:45
  09:05
  Akita Airport
  秋田空港
  Airport
  09:10
  09:13
  秋田空港(バス)
  Bus Stop
  09:20
  10:05
  Kawabata Iriguchi
  川反入口
  Bus Stop
  10:14
  11:26
  Yanagimachi Shindo
  柳町新道
  Bus Stop
  11:26
  11:56
 2. 2
  05:56 - 11:56
  6h 0min JPY 40,290 3 Transfers
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  Station
  Hachijo East Exit
  05:56
  06:00
  Kyoto Sta. Hachijo Exit
  京都駅八条口
  Bus Stop
  G3のりば
  06:00
  06:55
  Osaka Kokusai Airport (Kita Terminal)
  大阪国際空港〔北ターミナル〕
  Bus Stop
  06:55
  07:00
  Osaka Airport
  大阪空港[伊丹]
  Airport
  timetable Timetable
  07:45
  09:05
  Akita Airport
  秋田空港
  Airport
  09:10
  09:13
  秋田空港(バス)
  Bus Stop
  09:20
  10:00
  Akita Sta. West Exit
  秋田駅西口
  Bus Stop
  10:00
  10:04
  Akita Sta. West Exit
  秋田駅西口
  Bus Stop
  10:12
  11:26
  Yanagimachi Shindo
  柳町新道
  Bus Stop
  11:26
  11:56
 3. 3
  05:56 - 11:56
  6h 0min JPY 40,290 3 Transfers
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  Station
  Hachijo East Exit
  05:56
  06:00
  Kyoto Sta. Hachijo Exit
  京都駅八条口
  Bus Stop
  G3のりば
  06:00
  06:50
  Osaka Kokusai Airport (Minami Terminal)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  Bus Stop
  06:50
  06:56
  Osaka Airport
  大阪空港[伊丹]
  Airport
  timetable Timetable
  07:45
  09:05
  Akita Airport
  秋田空港
  Airport
  09:10
  09:13
  秋田空港(バス)
  Bus Stop
  09:20
  10:00
  Akita Sta. West Exit
  秋田駅西口
  Bus Stop
  10:00
  10:04
  Akita Sta. West Exit
  秋田駅西口
  Bus Stop
  10:12
  11:26
  Yanagimachi Shindo
  柳町新道
  Bus Stop
  11:26
  11:56
 4. 4
  05:52 - 11:56
  6h 4min JPY 39,860 4 Transfers
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  Station
  timetable Timetable
  05:52
  06:21
  Ibaraki
  茨木〔JR〕
  Station
  West Exit
  06:21
  06:44
  Unobe
  宇野辺
  Station
  timetable Timetable
  06:44
  07:06
  Osaka Airport
  大阪空港[伊丹]
  Airport
  timetable Timetable
  07:45
  09:05
  Akita Airport
  秋田空港
  Airport
  09:10
  09:13
  秋田空港(バス)
  Bus Stop
  09:20
  10:00
  Akita Sta. West Exit
  秋田駅西口
  Bus Stop
  10:00
  10:04
  Akita Sta. West Exit
  秋田駅西口
  Bus Stop
  10:12
  11:26
  Yanagimachi Shindo
  柳町新道
  Bus Stop
  11:26
  11:56
 5. 5
  04:07 - 15:40
  11h 33min JPY 357,990
  cancel cancel
  เกียวโต
  京都
  04:07
  15:40
zoom bar parts