มิยะจิมะ → ซึทาญ่า

Departing at
04:44 01/18, 2022
cancel
 1. 1
  05:45 - 12:30
  6h 45min JPY 17,150 3 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  05:45
  05:55
  Miyajimaguchi(Sea Line)
  宮島口〔JR航路〕
  Port
  05:57
  06:03
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  06:05
  06:33
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  06:44
  09:04
  Nagoya
  名古屋
  Station
  Taiko-dori Exit
  09:04
  09:12
  Nagoya Sta.(Shinkansen Side)
  名古屋駅〔新幹線口〕
  Bus Stop
  09:45
  12:20
  Takayama Nohi Bus center
  高山濃飛バスセンター
  Bus Stop
  12:20
  12:30
 2. 2
  05:45 - 12:42
  6h 57min JPY 17,020 IC JPY 17,000 4 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  05:45
  05:55
  Miyajimaguchi(Sea Line)
  宮島口〔JR航路〕
  Port
  05:57
  06:04
  Hiroden-Miyajimaguchi
  広電宮島口
  Station
  timetable Timetable
  06:06
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Hiroden-Nishihiroshima
  広電西広島(己斐)
  Station
  07:12
  Hiroshima Sta(Hiroshima Electric Railway)
  広島駅〔広島電鉄〕
  Station
  07:12
  07:24
  Hiroshima
  広島
  Station
  South Exit
  timetable Timetable
  07:30
  09:47
  Nagoya
  名古屋
  Station
  timetable Timetable
  10:00
  10:19
  Gifu
  岐阜
  Station
  Nagara Exit
  10:19
  10:24
  Meitetsu-Gifu Bus Terminal
  名鉄岐阜バスターミナル
  Bus Stop
  Aのりば
  10:30
  12:32
  Takayama Nohi Bus center
  高山濃飛バスセンター
  Bus Stop
  12:32
  12:42
 3. 3
  05:45 - 12:44
  6h 59min JPY 17,250 4 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  05:45
  05:55
  Miyajimaguchi(Sea Line)
  宮島口〔JR航路〕
  Port
  05:57
  06:03
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  06:05
  06:33
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  06:44
  09:04
  Nagoya
  名古屋
  Station
  Taiko-dori Exit
  09:04
  09:12
  Nagoya Sta.(Shinkansen Side)
  名古屋駅〔新幹線口〕
  Bus Stop
  09:45
  12:20
  Takayama Nohi Bus center
  高山濃飛バスセンター
  Bus Stop
  12:20
  12:24
  Takayama Nohi Bus center
  高山濃飛バスセンター
  Bus Stop
  5番のりば
  12:40
  12:43
  Furuimachinamiguchi
  古い町並口
  Bus Stop
  12:43
  12:44
 4. 4
  05:45 - 12:44
  6h 59min JPY 17,120 IC JPY 17,100 5 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  05:45
  05:55
  Miyajimaguchi(Sea Line)
  宮島口〔JR航路〕
  Port
  05:57
  06:04
  Hiroden-Miyajimaguchi
  広電宮島口
  Station
  timetable Timetable
  06:06
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Hiroden-Nishihiroshima
  広電西広島(己斐)
  Station
  07:12
  Hiroshima Sta(Hiroshima Electric Railway)
  広島駅〔広島電鉄〕
  Station
  07:12
  07:24
  Hiroshima
  広島
  Station
  South Exit
  timetable Timetable
  07:30
  09:47
  Nagoya
  名古屋
  Station
  timetable Timetable
  10:00
  10:19
  Gifu
  岐阜
  Station
  Nagara Exit
  10:19
  10:24
  Meitetsu-Gifu Bus Terminal
  名鉄岐阜バスターミナル
  Bus Stop
  Aのりば
  10:30
  12:32
  Takayama Nohi Bus center
  高山濃飛バスセンター
  Bus Stop
  12:40
  12:43
  Furuimachinamiguchi
  古い町並口
  Bus Stop
  12:43
  12:44
 5. 5
  04:44 - 12:17
  7h 33min JPY 218,350
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  04:44
  12:17
zoom bar parts