มิยะจิมะ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

Departing at
02:26 01/29, 2022
cancel
 1. 1
  05:45 - 10:39
  4h 54min JPY 13,230 5 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  05:45
  05:55
  Miyajimaguchi(Sea Line)
  宮島口〔JR航路〕
  Port
  05:57
  06:03
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  06:05
  06:33
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  06:44
  08:13
  Shin-osaka
  新大阪
  Station
  timetable Timetable
  08:18
  08:52
  Maibara
  米原
  Station
  timetable Timetable
  09:00
  09:24
  Kinomoto
  木ノ本
  Station
  East Exit
  09:24
  09:26
  Kinomoto Sta.
  木ノ本駅
  Bus Stop
  09:31
  09:47
  Woody Pal
  ウッディパル
  Bus Stop
  09:47
  10:39
 2. 2
  06:40 - 11:41
  5h 1min JPY 13,210 5 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  06:40
  06:50
  Miyajimaguchi(Sea Line)
  宮島口〔JR航路〕
  Port
  06:52
  06:58
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  06:58
  07:30
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  07:46
  09:22
  Kyoto
  京都
  Station
  timetable Timetable
  09:33
  09:52
  Maibara
  米原
  Station
  timetable Timetable
  10:05
  10:28
  Kinomoto
  木ノ本
  Station
  East Exit
  10:28
  10:30
  Kinomoto Sta.
  木ノ本駅
  Bus Stop
  10:45
  11:00
  Kawai [Kaneihara Sen]
  川合[金居原線]
  Bus Stop
  11:00
  11:41
 3. 3
  05:45 - 11:41
  5h 56min JPY 12,760 4 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  05:45
  05:55
  Miyajimaguchi(Sea Line)
  宮島口〔JR航路〕
  Port
  05:57
  06:03
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  06:05
  06:33
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  06:44
  08:13
  Shin-osaka
  新大阪
  Station
  timetable Timetable
  08:34
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Maibara
  米原
  Station
  10:28
  Kinomoto
  木ノ本
  Station
  East Exit
  10:28
  10:30
  Kinomoto Sta.
  木ノ本駅
  Bus Stop
  10:45
  11:00
  Kawai [Kaneihara Sen]
  川合[金居原線]
  Bus Stop
  11:00
  11:41
 4. 4
  05:45 - 11:41
  5h 56min JPY 12,760 4 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  05:45
  05:55
  Miyajimaguchi(Sea Line)
  宮島口〔JR航路〕
  Port
  05:57
  06:03
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  06:05
  06:33
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  06:44
  08:29
  Kyoto
  京都
  Station
  timetable Timetable
  09:00
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Maibara
  米原
  Station
  10:28
  Kinomoto
  木ノ本
  Station
  East Exit
  10:28
  10:30
  Kinomoto Sta.
  木ノ本駅
  Bus Stop
  10:45
  11:00
  Kawai [Kaneihara Sen]
  川合[金居原線]
  Bus Stop
  11:00
  11:41
 5. 5
  02:26 - 08:11
  5h 45min JPY 167,150
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  02:26
  08:11
zoom bar parts