มิยะจิมะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

Departing at
14:47 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  15:00 - 18:35
  3h 35min JPY 9,590 4 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  15:00
  15:10
  Miyajimaguchi [Matsudai Tourist Ship]
  宮島口〔松大汽船〕
  Port
  15:12
  15:19
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  15:24
  15:51
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  16:04
  17:06
  Hakata
  博多
  Station
  timetable Timetable
  17:24
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Keisen
  桂川(福岡県)
  Station
  18:11
  Shin-iizuka
  新飯塚
  Station
  West Exit
  18:11
  18:15
  Shiniizuka Sta.
  新飯塚駅
  Bus Stop
  18:20
  18:31
  Honami
  穂波(バス)
  Bus Stop
  18:31
  18:35
 2. 2
  15:00 - 18:35
  3h 35min JPY 9,060 6 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  15:00
  15:10
  Miyajimaguchi [Matsudai Tourist Ship]
  宮島口〔松大汽船〕
  Port
  15:12
  15:19
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  15:24
  15:51
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  16:04
  16:50
  Kokura(Fukuoka)
  小倉(福岡県)
  Station
  timetable Timetable
  17:11
  17:27
  Kurosaki
  黒崎
  Station
  timetable Timetable
  17:32
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Orio
  折尾
  Station
  17:58
  Nogata(Fukuoka)
  直方
  Station
  timetable Timetable
  18:00
  18:15
  Shin-iizuka
  新飯塚
  Station
  West Exit
  18:15
  18:19
  Shiniizuka Sta.
  新飯塚駅
  Bus Stop
  18:20
  18:31
  Honami
  穂波(バス)
  Bus Stop
  18:31
  18:35
 3. 3
  14:55 - 18:35
  3h 40min JPY 9,590 4 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  14:55
  15:05
  Miyajimaguchi(Sea Line)
  宮島口〔JR航路〕
  Port
  15:07
  15:13
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  15:24
  15:51
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  16:04
  17:06
  Hakata
  博多
  Station
  timetable Timetable
  17:24
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Keisen
  桂川(福岡県)
  Station
  18:11
  Shin-iizuka
  新飯塚
  Station
  West Exit
  18:11
  18:15
  Shiniizuka Sta.
  新飯塚駅
  Bus Stop
  18:20
  18:31
  Honami
  穂波(バス)
  Bus Stop
  18:31
  18:35
 4. 4
  14:55 - 18:35
  3h 40min JPY 9,060 6 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  14:55
  15:05
  Miyajimaguchi(Sea Line)
  宮島口〔JR航路〕
  Port
  15:07
  15:13
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  15:24
  15:51
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  16:04
  16:50
  Kokura(Fukuoka)
  小倉(福岡県)
  Station
  timetable Timetable
  17:11
  17:27
  Kurosaki
  黒崎
  Station
  timetable Timetable
  17:32
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Orio
  折尾
  Station
  17:58
  Nogata(Fukuoka)
  直方
  Station
  timetable Timetable
  18:00
  18:15
  Shin-iizuka
  新飯塚
  Station
  West Exit
  18:15
  18:19
  Shiniizuka Sta.
  新飯塚駅
  Bus Stop
  18:20
  18:31
  Honami
  穂波(バス)
  Bus Stop
  18:31
  18:35
 5. 5
  14:47 - 18:01
  3h 14min JPY 69,210
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  14:47
  18:01
zoom bar parts