สนามบินคันไซ → AKIZU NO GARTEN

Departing at
08:39 11/30, 2020
cancel
  1. 1
    09:49 - 12:09
    2h 20min JPY 4,240 2 Transfers
    cancel cancel
    สนามบินคันไซ
    関西空港
    Airport
    timetable Timetable
    09:49
    10:00
    Hineno
    日根野
    Station
    timetable Timetable
    10:15
    11:45
    Kiitanabe
    紀伊田辺
    Station
    11:45
    11:48
    Kiitanabe Sta.
    紀伊田辺駅
    Bus Stop
    11:55
    12:06
    Kamiakizu
    上秋津
    Bus Stop
    12:06
    12:09
  2. 2
    09:06 - 12:09
    3h 3min JPY 4,240 2 Transfers
    cancel cancel
    สนามบินคันไซ
    関西空港
    Airport
    timetable Timetable
    09:06
    09:18
    Hineno
    日根野
    Station
    timetable Timetable
    09:47
    11:22
    Kiitanabe
    紀伊田辺
    Station
    11:22
    11:25
    Kiitanabe Sta.
    紀伊田辺駅
    Bus Stop
    11:55
    12:06
    Kamiakizu
    上秋津
    Bus Stop
    12:06
    12:09
  3. 3
    08:49 - 12:09
    3h 20min JPY 2,820 4 Transfers
    cancel cancel
    สนามบินคันไซ
    関西空港
    Airport
    timetable Timetable
    08:49
    09:00
    Hineno
    日根野
    Station
    timetable Timetable
    09:12
    09:43
    Wakayama
    和歌山
    Station
    timetable Timetable
    09:51
    10:58
    Gobo
    御坊
    Station
    timetable Timetable
    11:03
    11:51
    Kiitanabe
    紀伊田辺
    Station
    11:51
    11:54
    Kiitanabe Sta.
    紀伊田辺駅
    Bus Stop
    11:55
    12:06
    Kamiakizu
    上秋津
    Bus Stop
    12:06
    12:09
  4. 4
    08:39 - 10:07
    1h 28min JPY 39,370
    cancel cancel
    สนามบินคันไซ
    関西空港
    08:39
    10:07
zoom bar parts