โยโกฮาม่า → สปอร์ตดีโพโคฟุ

Departing at
05:12 01/18, 2022
cancel
 1. 1
  05:28 - 08:37
  3h 9min JPY 2,310 IC JPY 2,310 2 Transfers
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  Station
  timetable Timetable
  05:28
  05:31
  Higashi-Kanagawa
  東神奈川
  Station
  timetable Timetable
  05:35
  06:30
  Hachioji
  八王子
  Station
  timetable Timetable
  06:35
  08:06
  Sakaori
  酒折
  Station
  08:06
  08:37
 2. 2
  05:28 - 08:38
  3h 10min JPY 2,530 IC JPY 2,530 3 Transfers
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  Station
  timetable Timetable
  05:28
  05:31
  Higashi-Kanagawa
  東神奈川
  Station
  timetable Timetable
  05:35
  06:30
  Hachioji
  八王子
  Station
  timetable Timetable
  06:35
  08:06
  Sakaori
  酒折
  Station
  08:06
  08:08
  Sakaori Sta. Iriguchi
  酒折駅入口
  Bus Stop
  08:21
  08:23
  Koun Matsubara
  甲運松原
  Bus Stop
  08:23
  08:38
 3. 3
  05:19 - 08:38
  3h 19min JPY 2,690 IC JPY 2,687 3 Transfers
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  Station
  timetable Timetable
  05:19
  05:28
  Kikuna
  菊名
  Station
  timetable Timetable
  05:42
  06:30
  Hachioji
  八王子
  Station
  timetable Timetable
  06:35
  08:06
  Sakaori
  酒折
  Station
  08:06
  08:08
  Sakaori Sta. Iriguchi
  酒折駅入口
  Bus Stop
  08:21
  08:23
  Koun Matsubara
  甲運松原
  Bus Stop
  08:23
  08:38
 4. 4
  05:13 - 08:38
  3h 25min JPY 2,530 IC JPY 2,530 3 Transfers
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  Station
  timetable Timetable
  05:13
  05:16
  Higashi-Kanagawa
  東神奈川
  Station
  timetable Timetable
  05:35
  06:30
  Hachioji
  八王子
  Station
  timetable Timetable
  06:35
  08:06
  Sakaori
  酒折
  Station
  08:06
  08:08
  Sakaori Sta. Iriguchi
  酒折駅入口
  Bus Stop
  08:21
  08:23
  Koun Matsubara
  甲運松原
  Bus Stop
  08:23
  08:38
 5. 5
  05:12 - 06:59
  1h 47min JPY 52,410
  cancel cancel
  โยโกฮาม่า
  横浜
  05:12
  06:59
zoom bar parts