อุสึโนะมิยะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

Departing at
01:54 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  03:16 - 10:05
  6h 49min JPY 30,550 4 Transfers
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  Station
  West Exit
  03:16
  03:20
  Utsunomiya Station west exit
  宇都宮駅西口
  Bus Stop
  16番のりば
  03:20
  05:45
  Haneda Airport Terminal 1 (Airport Bus)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  Bus Stop
  05:45
  05:50
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  06:20
  08:25
  Fukuoka Airport
  福岡空港
  Airport
  timetable Timetable
  08:47
  08:53
  Hakata
  博多
  Station
  timetable Timetable
  09:02
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Keisen
  桂川(福岡県)
  Station
  09:46
  Shin-iizuka
  新飯塚
  Station
  West Exit
  09:46
  09:50
  Shiniizuka Sta.
  新飯塚駅
  Bus Stop
  09:50
  10:01
  Honami
  穂波(バス)
  Bus Stop
  10:01
  10:05
 2. 2
  03:56 - 10:27
  6h 31min JPY 46,000 3 Transfers
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  Station
  West Exit
  03:56
  04:00
  Utsunomiya Station west exit
  宇都宮駅西口
  Bus Stop
  16番のりば
  04:00
  06:30
  Haneda Airport Terminal 1 (Airport Bus)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  Bus Stop
  06:30
  06:35
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  07:05
  09:00
  Fukuoka Airport
  福岡空港
  Airport
  timetable Timetable
  09:21
  09:30
  Nakasukawabata
  中洲川端
  Station
  Exit 3
  09:30
  09:37
  Nakasu
  中洲(福岡県)
  Bus Stop
  09:37
  10:23
  Honami
  穂波(バス)
  Bus Stop
  10:23
  10:27
 3. 3
  03:16 - 10:27
  7h 11min JPY 30,450 3 Transfers
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  Station
  West Exit
  03:16
  03:20
  Utsunomiya Station west exit
  宇都宮駅西口
  Bus Stop
  16番のりば
  03:20
  05:45
  Haneda Airport Terminal 1 (Airport Bus)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  Bus Stop
  05:45
  05:50
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  06:20
  08:25
  Fukuoka Airport
  福岡空港
  Airport
  08:30
  08:36
  Fukuoka Airport Domestic Terminal South
  福岡空港国内線ターミナル南
  Bus Stop
  09:10
  09:37
  Sasaguri Kita
  篠栗北
  Bus Stop
  10:00
  10:23
  Honami
  穂波(バス)
  Bus Stop
  10:23
  10:27
 4. 4
  03:16 - 10:27
  7h 11min JPY 46,000 3 Transfers
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  Station
  West Exit
  03:16
  03:20
  Utsunomiya Station west exit
  宇都宮駅西口
  Bus Stop
  16番のりば
  03:20
  05:45
  Haneda Airport Terminal 1 (Airport Bus)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  Bus Stop
  05:45
  05:50
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  07:05
  09:00
  Fukuoka Airport
  福岡空港
  Airport
  timetable Timetable
  09:21
  09:30
  Nakasukawabata
  中洲川端
  Station
  Exit 3
  09:30
  09:37
  Nakasu
  中洲(福岡県)
  Bus Stop
  09:37
  10:23
  Honami
  穂波(バス)
  Bus Stop
  10:23
  10:27
 5. 5
  01:54 - 15:53
  13h 59min JPY 478,010
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  01:54
  15:53
zoom bar parts