Yoshikawa(Saitama) → Karaoke Izakaya Yoshichan

Departing at
07:08 01/22, 2021
cancel
 1. 1
  07:08 - 07:24
  16min
  cancel cancel
  Yoshikawa(Saitama)
  07:08
  07:24
 2. 2
  07:25 - 07:36
  11min JPY 180 IC JPY 178 No Transfers
  cancel cancel
  Yoshikawa(Saitama)
  07:25
  07:26
  Yoshikawa Sta. North Exit
  吉川駅北口
  Bus Stop
  07:26
  07:30
  Minami Chugakko Iriguchi (Yoshikawa)
  南中学校入口(吉川市)
  Bus Stop
  07:30
  07:36
 3. 3
  07:08 - 07:11
  3min JPY 500
  cancel cancel
  Yoshikawa(Saitama)
  07:08
  07:11
zoom bar parts