Shin-uwagoromo → asahiseimeihokensogokaishaichihigashishisha Toyota Nishieigyosho

Departing at
01:34 04/12, 2021
cancel
 1. 1
  01:34 - 02:01
  27min
  cancel cancel
  Shin-uwagoromo
  01:34
  02:01
 2. 2
  05:34 - 05:39
  5min JPY 180 No Transfers
  cancel cancel
  Shin-uwagoromo
  05:34
  05:34
  Shin-uwagoromo
  新上挙母
  Station
  timetable Timetable
  05:34
  05:36
  Shin-toyota
  新豊田
  Station
  West Exit
  05:36
  05:39
 3. 3
  01:34 - 01:39
  5min JPY 1,050
  cancel cancel
  Shin-uwagoromo
  01:34
  01:39
zoom bar parts