Shin-uwagoromo → SUKIYA Toyota Shimoichiba

Departing at
05:48 04/23, 2021
cancel
 1. 1
  05:48 - 06:05
  17min
  cancel cancel
  Shin-uwagoromo
  05:48
  06:05
 2. 2
  06:02 - 06:31
  29min JPY 350 1 Transfer
  cancel cancel
  Shin-uwagoromo
  06:02
  06:02
  Shin-uwagoromo
  新上挙母
  Station
  timetable Timetable
  06:02
  06:04
  Shin-toyota
  新豊田
  Station
  06:04
  06:11
  Toyotashi
  豊田市
  Station
  West Exit
  timetable Timetable
  06:14
  06:17
  Uwagoromo
  上挙母
  Station
  06:17
  06:31
 3. 3
  05:48 - 05:52
  4min JPY 690
  cancel cancel
  Shin-uwagoromo
  05:48
  05:52
zoom bar parts