Suenohara → Nishida Medicine

Departing at
13:16 03/04, 2021
cancel
 1. 1
  13:16 - 13:27
  11min
  cancel cancel
  Suenohara
  13:16
  13:27
 2. 2
  13:32 - 13:54
  22min JPY 280 1 Transfer
  cancel cancel
  Suenohara
  13:32
  13:32
  Suenohara
  末野原
  Station
  timetable Timetable
  13:32
  13:34
  Ekaku
  永覚
  Station
  13:34
  13:38
  Ekaku Ekihigashi
  永覚駅東
  Bus Stop
  13:46
  13:53
  Ekaku Yubinkyoku
  永覚郵便局
  Bus Stop
  13:53
  13:54
 3. 3
  13:16 - 13:19
  3min JPY 600
  cancel cancel
  Suenohara
  13:16
  13:19
zoom bar parts