Suenohara → A Bread Guri Noashisu

Departing at
13:43 03/04, 2021
cancel
 1. 1
  13:43 - 13:55
  12min
  cancel cancel
  Suenohara
  13:43
  13:55
 2. 2
  13:56 - 14:24
  28min JPY 100 No Transfers
  cancel cancel
  Suenohara
  13:56
  13:58
  Suenohara Sta.
  末野原駅
  Bus Stop
  13:58
  14:17
  Prefecture-run Oshikamo Jutaku
  県営鴛鴨住宅
  Bus Stop
  14:17
  14:24
 3. 3
  13:43 - 13:47
  4min JPY 600
  cancel cancel
  Suenohara
  13:43
  13:47
zoom bar parts