Shin-uwagoromo → Yao Tatsu Grocery store

Departing at
12:42 03/04, 2021
cancel
 1. 1
  12:42 - 12:49
  7min
  cancel cancel
  Shin-uwagoromo
  12:42
  12:49
 2. 2
  12:51 - 13:06
  15min JPY 350 1 Transfer
  cancel cancel
  Shin-uwagoromo
  12:51
  12:51
  Shin-uwagoromo
  新上挙母
  Station
  timetable Timetable
  12:51
  12:53
  Shin-toyota
  新豊田
  Station
  12:53
  13:00
  Toyotashi
  豊田市
  Station
  West Exit
  timetable Timetable
  13:00
  13:02
  Uwagoromo
  上挙母
  Station
  13:02
  13:06
 3. 3
  12:42 - 12:45
  3min JPY 600
  cancel cancel
  Shin-uwagoromo
  12:42
  12:45
zoom bar parts