นาโกย่า → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

Departing at
16:25 05/27, 2022
cancel
 1. 1
  16:59 - 21:06
  4h 7min JPY 13,920 2 Transfers
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  Station
  timetable Timetable
  16:59
  18:36
  Tokyo
  東京
  Station
  timetable Timetable
  18:49
  20:35
  Choshi
  銚子
  Station
  timetable Timetable
  20:45
  21:05
  Inubo
  犬吠
  Station
  21:05
  21:06
 2. 2
  16:49 - 21:06
  4h 17min JPY 13,920 3 Transfers
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  Station
  timetable Timetable
  16:49
  18:17
  Shinagawa
  品川
  Station
  timetable Timetable
  18:28
  18:36
  Tokyo
  東京
  Station
  timetable Timetable
  18:49
  20:35
  Choshi
  銚子
  Station
  timetable Timetable
  20:45
  21:05
  Inubo
  犬吠
  Station
  21:05
  21:06
 3. 3
  16:31 - 21:32
  5h 1min JPY 13,160 1 Transfer
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  Station
  timetable Timetable
  16:31
  18:12
  Tokyo
  東京
  Station
  Yaesu Central Exit
  18:12
  18:27
  Tokyo Station Yaesu Exit
  東京駅八重洲口前
  Bus Stop
  1番のりば
  18:55
  21:26
  Inubozaki
  犬吠埼
  Bus Stop
  21:26
  21:32
 4. 4
  19:06 - 05:51
  10h 45min JPY 13,460 2 Transfers
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  Station
  timetable Timetable
  19:06
  20:45
  Tokyo
  東京
  Station
  Yaesu Central Exit
  20:45
  21:00
  Tokyo Station Yaesu Exit
  東京駅八重洲口前
  Bus Stop
  1番のりば
  21:05
  23:23
  Jinyacho (Chiba)
  陣屋町(千葉県)
  Bus Stop
  23:23
  23:32
  Kannon
  観音
  Station
  timetable Timetable
  05:39
  05:50
  Inubo
  犬吠
  Station
  05:50
  05:51
 5. 5
  16:25 - 22:40
  6h 15min JPY 174,310
  cancel cancel
  นาโกย่า
  名古屋
  16:25
  22:40
zoom bar parts