เบปปุ (จังหวัดโออิตะ) → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

Departing at
13:36 01/20, 2021
cancel
 1. 1
  14:20 - 21:03
  6h 43min JPY 44,370 6 Transfers
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  Station
  timetable Timetable
  14:20
  15:37
  Kokura(Fukuoka)
  小倉(福岡県)
  Station
  timetable Timetable
  15:55
  16:11
  Hakata
  博多
  Station
  timetable Timetable
  16:19
  16:24
  Fukuoka Airport
  福岡空港
  Airport
  timetable Timetable
  17:40
  19:05
  Komatsu Airport
  小松空港
  Airport
  19:10
  19:14
  小松空港(バス)
  Bus Stop
  1番のりば
  19:20
  20:00
  Kanazawa Sta. West Exit
  金沢駅西口
  Bus Stop
  20:00
  20:11
  Kanazawa
  金沢
  Station
  West Exit
  timetable Timetable
  20:17
  20:40
  Toyama
  富山
  Station
  Main Exit
  20:40
  20:48
  Toyama Sta.
  富山駅前
  Bus Stop
  5のりば
  20:50
  20:54
  Sogawa
  総曲輪
  Bus Stop
  6のりば
  20:54
  21:03
 2. 2
  13:50 - 21:24
  7h 34min JPY 40,490 5 Transfers
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  Station
  East Exit
  13:50
  14:00
  Beppu-kitahama
  別府北浜
  Bus Stop
  14:00
  16:47
  Hakata Bus Terminal
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  Bus Stop
  16:47
  16:58
  Hakata
  博多
  Station
  Exit West 1
  timetable Timetable
  17:01
  17:07
  Fukuoka Airport
  福岡空港
  Airport
  timetable Timetable
  17:40
  19:05
  Komatsu Airport
  小松空港
  Airport
  19:10
  19:14
  小松空港(バス)
  Bus Stop
  1番のりば
  19:20
  20:00
  Kanazawa Sta. West Exit
  金沢駅西口
  Bus Stop
  20:00
  20:09
  Kanazawa
  金沢
  Station
  West Exit
  timetable Timetable
  20:20
  21:04
  Toyama
  富山
  Station
  Main Exit
  21:04
  21:12
  Toyama Sta.
  富山駅前
  Bus Stop
  6のりば
  21:15
  21:21
  Hatagomachi (Toyama)
  旅篭町(富山県)
  Bus Stop
  21:21
  21:24
 3. 3
  13:50 - 21:25
  7h 35min JPY 39,690 4 Transfers
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  Station
  East Exit
  13:50
  14:00
  Beppu-kitahama
  別府北浜
  Bus Stop
  14:00
  16:47
  Hakata Bus Terminal
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  Bus Stop
  16:47
  16:58
  Hakata
  博多
  Station
  Exit West 1
  timetable Timetable
  17:01
  17:07
  Fukuoka Airport
  福岡空港
  Airport
  timetable Timetable
  17:40
  19:05
  Komatsu Airport
  小松空港
  Airport
  19:10
  19:14
  小松空港(バス)
  Bus Stop
  1番のりば
  19:20
  20:00
  Kanazawa Sta. West Exit
  金沢駅西口
  Bus Stop
  20:00
  20:05
  Kanazawa Sta.
  金沢駅前〔東口〕
  Bus Stop
  2番のりば
  20:20
  21:17
  Sogawa
  総曲輪
  Bus Stop
  21:17
  21:25
 4. 4
  14:20 - 22:25
  8h 5min JPY 20,830 3 Transfers
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  Station
  timetable Timetable
  14:20
  15:37
  Kokura(Fukuoka)
  小倉(福岡県)
  Station
  timetable Timetable
  15:55
  18:22
  Kyoto
  京都
  Station
  timetable Timetable
  18:40
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Tsuruga
  敦賀
  Station
  20:56
  Kanazawa
  金沢
  Station
  East Exit
  20:56
  21:02
  Kanazawa Sta.
  金沢駅前〔東口〕
  Bus Stop
  2番のりば
  21:20
  22:17
  Sogawa
  総曲輪
  Bus Stop
  22:17
  22:25
 5. 5
  13:36 - 01:07
  11h 31min JPY 293,800
  cancel cancel
  เบปปุ (จังหวัดโออิตะ)
  別府(大分県)
  13:36
  01:07
zoom bar parts