โทยามะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

Departing at
05:04 01/18, 2021
cancel
 1. 1
  05:04 - 05:28
  24min
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  Station
  Main Exit
  05:04
  05:28
 2. 2
  05:30 - 05:50
  20min JPY 210 IC JPY 180 No Transfers
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  Station
  Main Exit
  05:30
  05:35
  Toyama Sta.
  富山駅
  Station
  timetable Timetable
  05:38
  05:44
  Suwanokawara
  諏訪川原
  Station
  05:44
  05:50
 3. 3
  05:49 - 06:09
  20min JPY 210 IC JPY 180 No Transfers
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  Station
  Main Exit
  05:49
  05:54
  Toyama Sta.
  富山駅
  Station
  timetable Timetable
  05:57
  06:03
  Suwanokawara
  諏訪川原
  Station
  06:03
  06:09
 4. 4
  05:04 - 05:10
  6min JPY 820
  cancel cancel
  โทยามะ
  富山
  05:04
  05:10
zoom bar parts