ฮาคาตะ → สถานีริมทาง คิระเมสเซมุโระโตะ

Departing at
14:00 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  16:16 - 21:00
  4h 44min JPY 32,080 4 Transfers
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  Station
  timetable Timetable
  16:16
  16:21
  Fukuoka Airport
  福岡空港
  Airport
  timetable Timetable
  16:55
  17:50
  Kochi Airport
  高知空港
  Airport
  17:55
  17:58
  Kochi Ryoma Airport
  高知龍馬空港
  Bus Stop
  1番のりば
  18:15
  18:40
  Kochi-eki Bus Terminal
  高知駅バスターミナル
  Bus Stop
  18:40
  18:45
  Kochi
  高知
  Station
  North Exit
  timetable Timetable
  19:05
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Gomen
  後免
  Station
  20:31
  Nahari
  奈半利
  Station
  20:31
  20:33
  Nahari Sta.
  奈半利駅
  Bus Stop
  20:37
  21:00
  Kiramesse Muroto
  キラメッセ室戸
  Bus Stop
  21:00
  21:00
 2. 2
  14:15 - 21:00
  6h 45min JPY 17,690 3 Transfers
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  Station
  timetable Timetable
  14:15
  15:57
  Okayama
  岡山
  Station
  timetable Timetable
  16:05
  18:37
  Gomen
  後免
  Station
  timetable Timetable
  19:22
  20:31
  Nahari
  奈半利
  Station
  20:31
  20:33
  Nahari Sta.
  奈半利駅
  Bus Stop
  20:37
  21:00
  Kiramesse Muroto
  キラメッセ室戸
  Bus Stop
  21:00
  21:00
 3. 3
  14:02 - 21:00
  6h 58min JPY 17,690 3 Transfers
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  Station
  timetable Timetable
  14:02
  15:52
  Okayama
  岡山
  Station
  timetable Timetable
  16:05
  18:37
  Gomen
  後免
  Station
  timetable Timetable
  19:22
  20:31
  Nahari
  奈半利
  Station
  20:31
  20:33
  Nahari Sta.
  奈半利駅
  Bus Stop
  20:37
  21:00
  Kiramesse Muroto
  キラメッセ室戸
  Bus Stop
  21:00
  21:00
 4. 4
  17:15 - 02:32
  9h 17min JPY 16,850 2 Transfers
  cancel cancel
  ฮาคาตะ
  博多
  Station
  timetable Timetable
  17:15
  18:57
  Okayama
  岡山
  Station
  timetable Timetable
  19:05
  21:37
  Gomen
  後免
  Station
  timetable Timetable
  21:50
  22:55
  Nahari
  奈半利
  Station
  22:55
  02:32
 5. 5
  14:00 - 21:54
  7h 54min JPY 174,570
  cancel cancel
zoom bar parts