โตเกียว → จุดพักรถ สวนโอลีฟโชโดชิมะ

Departing at
16:54 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  20:33 - 08:19
  11h 46min JPY 18,420 3 Transfers
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  Station
  timetable Timetable
  20:33
  23:51
  Okayama
  岡山
  Station
  timetable Timetable
  05:27
  06:31
  Takamatsu(Kagawa)
  高松(香川県)
  Station
  Main Exit
  06:31
  06:44
  Takamatsu Port [Sea Route]
  高松港〔航路〕
  Port
  06:50
  07:50
  Shodoshima Ikeda Port
  小豆島池田港
  Port
  07:52
  07:55
  Ikeda Internal Clinic (Ikeda Port Mae)
  池田内科クリニック〔池田港前〕
  Bus Stop
  07:59
  08:10
  Olive Koen-guchi
  オリーブ公園口
  Bus Stop
  08:10
  08:19
 2. 2
  21:24 - 10:19
  12h 55min JPY 17,980 IC JPY 17,973 4 Transfers
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  Station
  timetable Timetable
  21:24
  21:50
  Yokohama
  横浜
  Station
  East Exit
  21:50
  21:58
  Yokohama City Air Terminal
  横浜駅東口/YCAT
  Bus Stop
  22:00
  06:30
  Okayama Sta.
  岡山駅〔西口〕
  Bus Stop
  06:30
  06:38
  Okayama
  岡山
  Station
  West Exit
  timetable Timetable
  07:10
  08:07
  Takamatsu(Kagawa)
  高松(香川県)
  Station
  Main Exit
  08:07
  08:20
  Takamatsu Port [Sea Route]
  高松港〔航路〕
  Port
  08:32
  09:32
  Shodoshima Ikeda Port
  小豆島池田港
  Port
  09:34
  09:37
  Ikeda Internal Clinic (Ikeda Port Mae)
  池田内科クリニック〔池田港前〕
  Bus Stop
  09:59
  10:10
  Olive Koen-guchi
  オリーブ公園口
  Bus Stop
  10:10
  10:19
 3. 3
  21:24 - 10:47
  13h 23min JPY 17,370 IC JPY 17,363 4 Transfers
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  Station
  timetable Timetable
  21:24
  21:50
  Yokohama
  横浜
  Station
  East Exit
  21:50
  21:58
  Yokohama City Air Terminal
  横浜駅東口/YCAT
  Bus Stop
  22:00
  06:30
  Okayama Sta.
  岡山駅〔西口〕
  Bus Stop
  06:30
  06:36
  Okayama Sta. (East Exit)
  岡山駅〔東口〕
  Bus Stop
  1番のりば
  07:23
  08:05
  Shin-okayama Port (Bus)
  新岡山港〔バス〕
  Bus Stop
  08:05
  08:08
  New Okayama Port [Sea Route]
  新岡山港〔航路〕
  Port
  08:40
  09:50
  Shodoshima Tonosho Port <High Speed Ship Boarding Pier>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  Port
  09:52
  09:55
  Tonosho-ko
  土庄港
  Bus Stop
  10:10
  10:45
  Sun Olive
  サン・オリーブ
  Bus Stop
  10:45
  10:47
 4. 4
  21:24 - 10:47
  13h 23min JPY 18,520 IC JPY 18,513 4 Transfers
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  Station
  timetable Timetable
  21:24
  21:50
  Yokohama
  横浜
  Station
  East Exit
  21:50
  21:58
  Yokohama City Air Terminal
  横浜駅東口/YCAT
  Bus Stop
  22:00
  06:30
  Okayama Sta.
  岡山駅〔西口〕
  Bus Stop
  06:30
  06:38
  Okayama
  岡山
  Station
  West Exit
  timetable Timetable
  07:10
  08:07
  Takamatsu(Kagawa)
  高松(香川県)
  Station
  Main Exit
  08:07
  08:20
  Takamatsu Port [Sea Route]
  高松港〔航路〕
  Port
  09:10
  09:45
  Shodoshima Tonosho Port <High Speed Ship Boarding Pier>
  小豆島土庄港<高速船のりば>
  Port
  09:47
  09:50
  Tonosho-ko
  土庄港
  Bus Stop
  10:10
  10:45
  Sun Olive
  サン・オリーブ
  Bus Stop
  10:45
  10:47
 5. 5
  16:54 - 01:30
  8h 36min JPY 242,180
  cancel cancel
zoom bar parts