ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → นาโอะเอ็ตสึ

Departing at
16:56 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  18:00 - 23:49
  5h 49min JPY 37,910 IC JPY 37,902 4 Transfers
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  Airport
  timetable Timetable
  18:00
  19:35
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  19:40
  19:50
  Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  Station
  timetable Timetable
  19:54
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Keikyu-Kamata
  京急蒲田
  Station
  20:20
  Shinagawa
  品川
  Station
  timetable Timetable
  20:24
  20:38
  Tokyo
  東京
  Station
  timetable Timetable
  20:52
  22:16
  Echigo-Yuzawa
  越後湯沢
  Station
  timetable Timetable
  22:30
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Muikamachi
  六日町
  Station
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Saigata
  犀潟
  Station
  23:46
  Naoetsu
  直江津
  Station
  South Exit
  23:46
  23:49
 2. 2
  18:00 - 23:49
  5h 49min JPY 37,910 IC JPY 37,902 4 Transfers
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  Airport
  timetable Timetable
  18:00
  19:35
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  19:40
  19:50
  Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  Station
  timetable Timetable
  19:54
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Keikyu-Kamata
  京急蒲田
  Station
  20:20
  Shinagawa
  品川
  Station
  timetable Timetable
  20:29
  20:37
  Tokyo
  東京
  Station
  timetable Timetable
  20:52
  22:16
  Echigo-Yuzawa
  越後湯沢
  Station
  timetable Timetable
  22:30
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Muikamachi
  六日町
  Station
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Saigata
  犀潟
  Station
  23:46
  Naoetsu
  直江津
  Station
  South Exit
  23:46
  23:49
 3. 3
  18:00 - 23:49
  5h 49min JPY 37,910 IC JPY 37,902 4 Transfers
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  Airport
  timetable Timetable
  18:00
  19:35
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  19:40
  19:50
  Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  Station
  timetable Timetable
  19:54
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Keikyu-Kamata
  京急蒲田
  Station
  20:20
  Shinagawa
  品川
  Station
  timetable Timetable
  20:32
  20:41
  Tokyo
  東京
  Station
  timetable Timetable
  20:52
  22:16
  Echigo-Yuzawa
  越後湯沢
  Station
  timetable Timetable
  22:30
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Muikamachi
  六日町
  Station
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Saigata
  犀潟
  Station
  23:46
  Naoetsu
  直江津
  Station
  South Exit
  23:46
  23:49
 4. 4
  17:35 - 23:49
  6h 14min JPY 48,210 IC JPY 48,202 4 Transfers
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  Airport
  timetable Timetable
  17:35
  19:15
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  19:20
  19:30
  Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  Station
  timetable Timetable
  19:31
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Keikyu-Kamata
  京急蒲田
  Station
  19:54
  Shinagawa
  品川
  Station
  timetable Timetable
  20:00
  20:08
  Tokyo
  東京
  Station
  timetable Timetable
  20:24
  21:47
  Echigo-Yuzawa
  越後湯沢
  Station
  timetable Timetable
  22:30
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Muikamachi
  六日町
  Station
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Saigata
  犀潟
  Station
  23:46
  Naoetsu
  直江津
  Station
  South Exit
  23:46
  23:49
 5. 5
  16:56 - 09:28
  16h 32min JPY 332,630
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  16:56
  09:28
zoom bar parts