ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

Departing at
07:54 05/20, 2022
cancel
 1. 1
  08:30 - 13:23
  4h 53min JPY 72,740 3 Transfers
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  Airport
  timetable Timetable
  08:30
  10:05
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  10:40
  12:05
  Hiroshima Airport
  広島空港
  Airport
  12:10
  12:13
  Hiroshima Airport (Bus)
  広島空港(バス)
  Bus Stop
  12:20
  12:33
  Shiraichi Sta.
  白市駅
  Bus Stop
  12:33
  12:40
  Shiraichi
  白市
  Station
  timetable Timetable
  12:57
  13:09
  Jike
  寺家
  Station
  13:09
  13:23
 2. 2
  08:30 - 13:28
  4h 58min JPY 72,920 4 Transfers
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  Airport
  timetable Timetable
  08:30
  10:05
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  10:40
  12:05
  Hiroshima Airport
  広島空港
  Airport
  12:10
  12:13
  Hiroshima Airport (Bus)
  広島空港(バス)
  Bus Stop
  12:20
  12:33
  Shiraichi Sta.
  白市駅
  Bus Stop
  12:33
  12:40
  Shiraichi
  白市
  Station
  timetable Timetable
  12:57
  13:06
  Saijo
  西条(広島県)
  Station
  13:06
  13:09
  Saijo Sta.
  西条駅(広島県)
  Bus Stop
  1番のりば
  13:18
  13:26
  Tomomachibashi
  友待橋
  Bus Stop
  13:26
  13:28
 3. 3
  08:00 - 13:42
  5h 42min JPY 65,020 4 Transfers
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  Airport
  timetable Timetable
  08:00
  09:35
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  10:40
  12:05
  Hiroshima Airport
  広島空港
  Airport
  12:10
  12:13
  Hiroshima Airport (Bus)
  広島空港(バス)
  Bus Stop
  12:20
  12:33
  Shiraichi Sta.
  白市駅
  Bus Stop
  12:33
  12:40
  Shiraichi
  白市
  Station
  timetable Timetable
  12:57
  13:06
  Saijo
  西条(広島県)
  Station
  13:06
  13:09
  Saijo Sta.
  西条駅(広島県)
  Bus Stop
  13:35
  13:41
  Tomomachibashi
  友待橋
  Bus Stop
  13:41
  13:42
 4. 4
  08:50 - 13:48
  4h 58min JPY 72,900 4 Transfers
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  Airport
  timetable Timetable
  08:50
  10:30
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  11:10
  12:35
  Hiroshima Airport
  広島空港
  Airport
  12:40
  12:43
  Hiroshima Airport (Bus)
  広島空港(バス)
  Bus Stop
  13:00
  13:14
  Shiraichi Sta.
  白市駅
  Bus Stop
  13:14
  13:21
  Shiraichi
  白市
  Station
  timetable Timetable
  13:27
  13:39
  Jike
  寺家
  Station
  13:39
  13:42
  Jike Sta.
  寺家駅
  Bus Stop
  13:44
  13:46
  Tomomachibashi
  友待橋
  Bus Stop
  13:46
  13:48
 5. 5
  07:54 - 08:58
  25h 4min JPY 602,690
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  07:54
  08:58
zoom bar parts