ซาเซโบะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

Departing at
11:20 01/18, 2021
cancel
 1. 1
  11:25 - 17:26
  6h 1min JPY 41,390 5 Transfers
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  Station
  East Exit
  11:25
  11:30
  Sasebo Sta. (Sasebo Bus Center)
  佐世保駅前
  Bus Stop
  11:30
  12:50
  Chikushino Futsukaichi Spa Entrance
  筑紫野[二日市温泉入口]
  Bus Stop
  12:53
  13:15
  Fukuoka Airport Domestic Terminal North
  福岡空港国内線ターミナル北
  Bus Stop
  13:15
  13:30
  Fukuoka Airport
  福岡空港
  Airport
  timetable Timetable
  14:15
  15:40
  Komatsu Airport
  小松空港
  Airport
  15:45
  15:49
  小松空港(バス)
  Bus Stop
  1番のりば
  15:55
  16:35
  Kanazawa Sta. West Exit
  金沢駅西口
  Bus Stop
  16:35
  16:46
  Kanazawa
  金沢
  Station
  West Exit
  timetable Timetable
  16:47
  17:06
  Toyama
  富山
  Station
  Main Exit
  17:06
  17:14
  Toyama Sta.
  富山駅前
  Bus Stop
  6のりば
  17:15
  17:23
  Hatagomachi (Toyama)
  旅篭町(富山県)
  Bus Stop
  17:23
  17:26
 2. 2
  11:25 - 17:58
  6h 33min JPY 39,410 5 Transfers
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  Station
  East Exit
  11:25
  11:30
  Sasebo Sta. (Sasebo Bus Center)
  佐世保駅前
  Bus Stop
  11:30
  12:50
  Chikushino Futsukaichi Spa Entrance
  筑紫野[二日市温泉入口]
  Bus Stop
  12:53
  13:15
  Fukuoka Airport Domestic Terminal North
  福岡空港国内線ターミナル北
  Bus Stop
  13:15
  13:30
  Fukuoka Airport
  福岡空港
  Airport
  timetable Timetable
  14:15
  15:40
  Komatsu Airport
  小松空港
  Airport
  15:45
  15:49
  小松空港(バス)
  Bus Stop
  1番のりば
  15:55
  16:35
  Kanazawa Sta. West Exit
  金沢駅西口
  Bus Stop
  16:35
  16:44
  Kanazawa
  金沢
  Station
  West Exit
  timetable Timetable
  16:44
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Kurikara
  倶利伽羅
  Station
  17:42
  Toyama
  富山
  Station
  Main Exit
  17:42
  17:50
  Toyama Sta.
  富山駅前
  Bus Stop
  3のりば
  17:50
  17:54
  丸の内(富山県)(バス)
  Bus Stop
  17:54
  17:58
 3. 3
  11:25 - 18:05
  6h 40min JPY 39,440 5 Transfers
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  Station
  East Exit
  11:25
  11:30
  Sasebo Sta. (Sasebo Bus Center)
  佐世保駅前
  Bus Stop
  11:30
  12:50
  Chikushino Futsukaichi Spa Entrance
  筑紫野[二日市温泉入口]
  Bus Stop
  12:53
  13:15
  Fukuoka Airport Domestic Terminal North
  福岡空港国内線ターミナル北
  Bus Stop
  13:15
  13:30
  Fukuoka Airport
  福岡空港
  Airport
  timetable Timetable
  14:15
  15:40
  Komatsu Airport
  小松空港
  Airport
  15:45
  15:49
  小松空港(バス)
  Bus Stop
  1番のりば
  15:55
  16:35
  Kanazawa Sta. West Exit
  金沢駅西口
  Bus Stop
  16:35
  16:44
  Kanazawa
  金沢
  Station
  West Exit
  timetable Timetable
  16:44
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Kurikara
  倶利伽羅
  Station
  17:42
  Toyama
  富山
  Station
  Main Exit
  17:42
  17:50
  Toyama Sta.
  富山駅前
  Bus Stop
  6のりば
  17:55
  18:02
  Hatagomachi (Toyama)
  旅篭町(富山県)
  Bus Stop
  18:02
  18:05
 4. 4
  11:25 - 18:06
  6h 41min JPY 39,410 IC JPY 39,380 5 Transfers
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  Station
  East Exit
  11:25
  11:30
  Sasebo Sta. (Sasebo Bus Center)
  佐世保駅前
  Bus Stop
  11:30
  12:50
  Chikushino Futsukaichi Spa Entrance
  筑紫野[二日市温泉入口]
  Bus Stop
  12:53
  13:15
  Fukuoka Airport Domestic Terminal North
  福岡空港国内線ターミナル北
  Bus Stop
  13:15
  13:30
  Fukuoka Airport
  福岡空港
  Airport
  timetable Timetable
  14:15
  15:40
  Komatsu Airport
  小松空港
  Airport
  15:45
  15:49
  小松空港(バス)
  Bus Stop
  1番のりば
  15:55
  16:35
  Kanazawa Sta. West Exit
  金沢駅西口
  Bus Stop
  16:35
  16:44
  Kanazawa
  金沢
  Station
  West Exit
  timetable Timetable
  16:44
  DIRECT TRAIN
  Stay On Same Train
  Kurikara
  倶利伽羅
  Station
  17:42
  Toyama
  富山
  Station
  Main Exit
  17:42
  17:48
  Toyama Sta.
  富山駅
  Station
  timetable Timetable
  17:54
  18:00
  Suwanokawara
  諏訪川原
  Station
  18:00
  18:06
 5. 5
  11:20 - 23:18
  11h 58min JPY 277,980
  cancel cancel
  ซาเซโบะ
  佐世保
  11:20
  23:18
zoom bar parts