โคจิ → บ่อน้ำร้อนเอาต์ดอร์กลางน้ำแข็งแห่งชิการิเบ็ตสึโกะ-โคตัน

Departing at
07:51 12/02, 2021
cancel
 1. 1
  08:41 - 18:11
  9h 30min JPY 86,420 4 Transfers
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  Station
  North Exit
  08:41
  08:45
  Kochi-eki Bus Terminal
  高知駅バスターミナル
  Bus Stop
  6番のりば
  08:45
  09:10
  Kochi Ryoma Airport
  高知龍馬空港
  Bus Stop
  09:10
  09:13
  Kochi Airport
  高知空港
  Airport
  timetable Timetable
  09:45
  11:00
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  13:15
  14:50
  Obihiro Airport
  帯広空港
  Airport
  14:55
  14:58
  Tokachi Obihiro Airport
  とかち帯広空港
  Bus Stop
  15:05
  15:43
  帯広駅バスターミナル
  Bus Stop
  15:43
  15:47
  帯広駅バスターミナル
  Bus Stop
  4番のりば
  16:30
  18:10
  Shikaribetsuko (Shikaribetsu Kohan Onsen)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  Bus Stop
  18:10
  18:11
 2. 2
  08:26 - 18:11
  9h 45min JPY 75,620 4 Transfers
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  Station
  North Exit
  08:26
  08:30
  Kochi-eki Bus Terminal
  高知駅バスターミナル
  Bus Stop
  6番のりば
  08:30
  08:55
  Kochi Ryoma Airport
  高知龍馬空港
  Bus Stop
  08:55
  08:58
  Kochi Airport
  高知空港
  Airport
  timetable Timetable
  10:10
  11:25
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  12:15
  13:50
  Obihiro Airport
  帯広空港
  Airport
  13:55
  13:58
  Tokachi Obihiro Airport
  とかち帯広空港
  Bus Stop
  14:05
  14:43
  帯広駅バスターミナル
  Bus Stop
  14:43
  14:47
  帯広駅バスターミナル
  Bus Stop
  4番のりば
  16:30
  18:10
  Shikaribetsuko (Shikaribetsu Kohan Onsen)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  Bus Stop
  18:10
  18:11
 3. 3
  08:26 - 18:11
  9h 45min JPY 75,960 5 Transfers
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  Station
  North Exit
  08:26
  08:30
  Kochi-eki Bus Terminal
  高知駅バスターミナル
  Bus Stop
  6番のりば
  08:30
  08:55
  Kochi Ryoma Airport
  高知龍馬空港
  Bus Stop
  08:55
  08:58
  Kochi Airport
  高知空港
  Airport
  timetable Timetable
  10:10
  11:25
  Haneda Airport(Tokyo)
  羽田空港(空路)
  Airport
  timetable Timetable
  12:15
  13:50
  Obihiro Airport
  帯広空港
  Airport
  13:55
  13:58
  Tokachi Obihiro Airport
  とかち帯広空港
  Bus Stop
  14:05
  14:43
  帯広駅バスターミナル
  Bus Stop
  14:43
  14:46
  帯広駅バスターミナル
  Bus Stop
  6番のりば
  16:00
  16:23
  音更大通4丁目
  Bus Stop
  16:53
  18:10
  Shikaribetsuko (Shikaribetsu Kohan Onsen)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  Bus Stop
  18:10
  18:11
 4. 4
  09:11 - 02:08
  16h 57min JPY 94,150 4 Transfers
  cancel cancel
  โคจิ
  高知
  Station
  North Exit
  09:11
  09:15
  Kochi-eki Bus Terminal
  高知駅バスターミナル
  Bus Stop
  6番のりば
  09:15
  09:40
  Kochi Ryoma Airport
  高知龍馬空港
  Bus Stop
  09:40
  09:43
  Kochi Airport
  高知空港
  Airport
  timetable Timetable
  10:25
  11:25
  Fukuoka Airport
  福岡空港
  Airport
  timetable Timetable
  11:55
  14:10
  Shin-chitose Airport
  新千歳空港
  Airport
  timetable Timetable
  14:30
  14:33
  Minami-chitose
  南千歳
  Station
  timetable Timetable
  14:48
  16:33
  Shintoku
  新得
  Station
  16:33
  02:08
 5. 5
  07:51 - 11:39
  27h 48min JPY 563,120
  cancel cancel
zoom bar parts