มิยะจิมะ → ซึทาญ่า

Departing at
16:08 07/04, 2022
cancel
 1. 1
  16:40 - 23:02
  6h 22min JPY 16,910 3 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  16:40
  16:50
  Miyajimaguchi(Sea Line)
  宮島口〔JR航路〕
  Port
  16:52
  16:58
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  17:00
  17:28
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  17:42
  19:58
  Nagoya
  名古屋
  Station
  timetable Timetable
  20:17
  22:49
  Takayama
  高山
  Station
  East Exit
  22:49
  23:02
 2. 2
  16:22 - 23:02
  6h 40min JPY 16,910 3 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  16:22
  16:32
  Miyajimaguchi [Matsudai Tourist Ship]
  宮島口〔松大汽船〕
  Port
  16:34
  16:41
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  16:44
  17:14
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  17:22
  19:34
  Nagoya
  名古屋
  Station
  timetable Timetable
  20:17
  22:49
  Takayama
  高山
  Station
  East Exit
  22:49
  23:02
 3. 3
  17:15 - 23:30
  6h 15min JPY 17,150 3 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  17:15
  17:25
  Miyajimaguchi [Matsudai Tourist Ship]
  宮島口〔松大汽船〕
  Port
  17:27
  17:34
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  17:41
  18:10
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  18:22
  20:34
  Nagoya
  名古屋
  Station
  Taiko-dori Exit
  20:34
  20:42
  Nagoya Sta.(Shinkansen Side)
  名古屋駅〔新幹線口〕
  Bus Stop
  20:45
  23:20
  Takayama Nohi Bus center
  高山濃飛バスセンター
  Bus Stop
  23:20
  23:30
 4. 4
  17:10 - 23:30
  6h 20min JPY 17,150 3 Transfers
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  Port
  17:10
  17:20
  Miyajimaguchi(Sea Line)
  宮島口〔JR航路〕
  Port
  17:22
  17:28
  Miyajimaguchi(San'yo Line)
  宮島口(山陽本線)
  Station
  timetable Timetable
  17:41
  18:10
  Hiroshima
  広島
  Station
  timetable Timetable
  18:22
  20:34
  Nagoya
  名古屋
  Station
  Taiko-dori Exit
  20:34
  20:42
  Nagoya Sta.(Shinkansen Side)
  名古屋駅〔新幹線口〕
  Bus Stop
  20:45
  23:20
  Takayama Nohi Bus center
  高山濃飛バスセンター
  Bus Stop
  23:20
  23:30
 5. 5
  16:08 - 23:40
  7h 32min JPY 183,870
  cancel cancel
  มิยะจิมะ
  宮島
  16:08
  23:40
zoom bar parts